Nou protocol a Terrassa per instal·lar plaques fotovoltaiques en el nou Teatre Regina

10/10/2022 - 12:16

L'acord, que contribueix en l'impuls de les comunitats energètiques a la ciutat, propiciarà que es puguin finalitzar les obres de recuperació de l'històric equipament cultural.

El passat 27 de setembre es va signar un protocol d'intencions entre l'Ajuntament de Terrassa, la Fundació Privada Centre Social Catòlic i la Fundació Assistencial MútuaTerrassa, per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques d'autoconsum a la nova coberta del Teatre Regina. L'acord, que té una durada d'un any, contempla l'impuls de tot un seguit d'accions que permeti finalitzar les obres de recuperació de l'històric Teatre Regina per a la ciutat, i alhora, per a MútuaTerrassa, disposar d'una superfície per instal·lar panells solars fotovoltaics que li permetin abastir-se d'energia renovable, seguint les directrius que marca la seva pròpia estratègia empresarial mediambiental.

El compromís s'emmarca dins l'acord del passat mes desembre de 2021, en què l'Ajuntament, organismes públics i una àmplia representació del teixit empresarial local, entre els que hi figurava MútuaTerrassa, van signar per enfortir les línies de col·laboració público-privada en l'impuls de les comunitats energètiques a la ciutat i crear un model energètic més sostenible i democràtic.


Compromisos del document

El protocol d'intencions signat contempla tirar endavant tot un seguit d'accions, entre les quals destaca l'elaboració d'un estudi de viabilitat tècnica i econòmica del projecte, que inclogui els costos i el manteniment de la instal·lació; la seva potència; l'energia produïda i els punts de connexió a la xarxa; la previsió d'estalvi energètic; la titularitat i el període d'amortització. Per part de MútuaTerrassa, contempla que hagi de realitzar un estudi de viabilitat sobre la inversió, gestió, manteniment i finançament, mentre que la Fundació Centre Social Catòlic, es compromet a estudiar què comporta la cessió d'ús de la nova coberta. Finalment, l'Ajuntament es compromet a què, un cop recuperada la inversió feta, els estalvis econòmics que  se'n derivin de la instal·lació es destinin accions de difusió cultural i la lluita contra l'emergència climàtica.


Projecte d'un equipament amb història

El projecte d'instal·lació, que tindrà un cost amb IVA d'uns 400.000 euros, que inclou la substitució de la coberta de fibrociment (170.000 euros), la instal·lació fotovoltaica (205.000 euros) i altres despeses com l'escomesa elèctrica (25.000 euros). També s'han de preveure les despeses de finançament i de manteniment, d'uns 10.000 euros anuals.

Es preveu utilitzar totes les cobertes disponibles a l'equipament que tenen una superfície d'uns 1.250 m2 per instal·lar uns 300 mòduls fotovoltaics amb una potència total de 180 kW.

Més informació


 

Municipis: 
Vallès OccidentalTerrassa

Relacionats

Article

L'Associació de Municipis de la Riera de Caldes estrena un vídeo promovent la Transició Energètica del territori, en especial, en les empreses situades als polígons industrials.

Article

A principis d'aquest any, des de l'Associació de Municipis de l'Eix de la Riera de Caldes (AMERC) es va endegar el programa del Gestor Energètic per ajudar a les empreses dels polígons del territori i els propietaris de les naus en el seu camí cap a l'eficiència energètica.

Article

Els treballs inclouen la renovació de lluminàries tant d’espais interiors com exteriors de l’equipament.

Butlletí