Nou jardí vertical a l’Escola Bressol Mag Maginet de Cornellà de Llobregat

Ajuntament de Cornellà

22/08/2022 - 11:08

El projecte estratègic de ciutat Cornellà Natura busca integrar la natura dins de la ciutat de formes diverses, amb alt impacte, apostant per valors com ara l’educatiu, el de sensibilització a la ciutadania i millora de l’entorn urbà entre d’altres.

La instal·lació d’un Jardí Vertical a l’accés de l’Escola Bressol Mag Maginet intenta resoldre aquesta situació aprofitant els criteris que regeixen Cornellà Natura: crear entorns més amables per a la ciutat a partir del verd, ser un element educatiu i ser una eina de sensibilització ambiental per a la població.
 

El jardí vertical com a recurs educatiu

La proposta pretén simular la forma en la que els infants s’apropen a la natura, endinsant-se i buscant entre les plantes, apartant les fulles (representades de forma clara i amb colors vius) descobrint una realitat que els sorprèn. La vegetació escollida és de colors diferents, amb mides de fulles diverses, textures i floracions desiguals, i és allà on radica la riquesa, la diversitat, l’aprenentatge per comparació, l’anàlisi i la reflexió.
 

El jardí vertical com a solució de millora ambiental

El jardí vertical permet ubicar 42 plantes/m2 en 10cm de gruix de paret. És a dir, que és un sistema que optimitza l’espai públic i/o privat aprofitant al màxim cada m2. D’aquesta manera s’incrementa la superfície de verd/m2 de la ciutat amb una densitat foliar elevada. A més aquest  tipus de solucions són compatibles amb tot tipus de jardineria tradicional, és a dir, amb la plantació d’arbres, parterres i jardineres. La idea és incrementar de forma creativa i que alhora aporti valor (a major nombre de fulles/m2 que realitzen la fotosíntesi, major és la captació de CO2).
 

El jardí vertical com a millora de l’entorn urbà

El jardí vertical suposa un punt d’atenció atesa la seva construcció singular. El fet de posar vegetació en vertical i que aquest tingui una funcionalitat (eductiva, ambiental,...) en l’entorn on s’ubica (escola bressol) fa guanyar protagonisme i crear un imaginari al voltant de l’escola especial. Alhora s’incrementa el patrimoni vegetal del municipi amb aquest nou jardí, que pot ser entès com a recurs natural on hi conviu flora i fauna (insectes beneficiosos, pol·linitzadors, etc.
 

El jardí vertical com a instrument per mitigar i adaptar-nos al canvi climàtic

Es calcula que el jardí vertical, un cop madur amb un cobriment del 100% de la superfície podrà estar atrapant uns 118kg/any, el que equival aproximadament al CO2 emès per un vehicle amb motor dièsel estàndard en recórrer més de 4.500 km. També, l’increment de la vegetació és un gran esmorteïdor de l’efecte illa de calor, derivat de l’augment de les temperatures a causa del canvi climàtic.


 

Municipis: 
Baix LlobregatCornellà
Etiquetes: 

Relacionats

Article

El Ple municipal de Viladecans de juny va aprovar per unanimitat la declaració formal de “Viladecans, ciutat amiga de les abelles i dels pol·linitzadors silvestres”, per tal de reconèixer el paper essencial d’aquests insectes pel que fa al manteniment dels ecosistemes terrestres, en la producció agrícola i en la seguretat alimentària. Per aquest motiu, la ciutat es compromet a continuar treballant per al desenvolupament del programa municipal Bee Happy, que vol implementar actuacions que permetin contribuir a la conservació dels pol·linitzadors silvestres.

Article

Viladecans va ser, durant el passat 9 de febrer, epicentre de la preservació i protecció de les abelles per un dia, gràcies a la jornada 'Més pol·linitzadors, més vida'.

Article


L’Espai Natural del Remolar-Filipines, a Viladecans, va estrenar el seu centre d’informació renovat i ho va fer coincidir amb la celebració del Dia Mundial dels Ocells, diumenge, 2 d’octubre.

Butlletí