Més energia solar per a una Barcelona sostenible i autosuficient

14/01/2019 - 09:00

L’ampliació de les instal·lacions fotovoltaiques —amb més de setanta nous projectes en cobertes, parets mitgeres, façanes i pèrgoles— permetrà doblar la generació elèctrica municipal, tant per al consum d’equipaments i serveis públics com per alimentar la xarxa de Barcelona Energia. Les noves iniciatives afavoreixen l’autoconsum i l’autoproducció compartida.

El desplegament del Programa d’impuls a la generació d’energia solarinclou 73 projectes per implantar instal·lacions de generació solar arreu de la ciutat per fomentar l’autoconsum, l’autoproducció i la generació d’energia renovable i local. Aquestes iniciatives se sumen a les 87 instal·lacions solars que es distribueixen per la ciutat, especialment en terrats i cobertes d’edificis i en l’espai públic.

El creixement de la xarxa de generació solar a Barcelona suposarà unincrement significatiu de la potència fotovoltaica, que passarà d’1,8 MWp a 3,6 MWp en el període del 2015 al 2019. A més, el Govern municipal ha posat a l’abast de la ciutadania diverses eines per estimular la implantació i el manteniment de les instal·lacions solars, com mapes de recursos o criteris tècnics i de gestió que permeten maximitzar la posada en marxa de noves iniciatives. També es pot consultar el mapa de la generació d’energia municipal, en què s’ubiquen totes les instal·lacions fotovoltaiques de la ciutat.

Un total de 59 nous projectes de cobertes solars en equipaments municipals

El consum energètic dels equipaments públics suposa un 50% de la despesa municipal. Per això promocionar les mesures d’estalvi i eficiència energètica és vital per millorar l’autonomia i la sostenibilitat d’aquests edificis. En aquesta línia, a les 60 instal·lacions solars que ja funcionen en equipaments municipals se sumaran 29 projectes fotovoltaics i 30 iniciatives més en projecte d’execució.

L’ampliació de les cobertes i els terrats de generació solar contribueix a visibilitzar aquestes instal·lacions com a alternatives energètiques que no només són viables i eficients, sinó que resulten més sostenibles i més respectuoses amb el medi ambient.

Generació solar en cinc noves parets i façanes

A les deu façanes i parets mitgeres que actualment funcionen a la ciutat se sumaran cinc superfícies més, dues al llarg del 2019 i les altres durant el proper mandat. Aquest tipus d’instal·lacions solars permeten dignificar espais amb la complicitat del veïnat i integrar les energies renovables a l’espai públic. L’energia obtinguda es destina a abastir els mateixos edificis o en alguns casos a alimentar equipaments propers o instal·lacions públiques com l’enllumenat o el sistema de reg.

Energia solar a l’espai públic amb nou noves pèrgoles

La implantació de pèrgoles fotovoltaiques o la reconversió de pèrgoles existents en instal·lacions solars són un exemple d’optimització de l’espai públic, amb solucions energètiques destinades a promoure l’autoconsum i a generar llocs d’ombra per combatre la calor. Dels nou projectes nous, cinc estan en fase d’execució i quatre es troben en procès de licitació, i se sumaran les disset pèrgoles generadores d’energia que ja es distribueixen per la ciutat.


 

Categories: 
Municipis: 
BarcelonèsBarcelona

Relacionats

Article

Barcelona disposa de més d'1 MWp de potència instal·lada fotovoltaica en edificis i equipaments municipals, que suposen una generació de més de 1.200 MWh, equivalent al consum d’unes 560 llars i un estalvi d’emissions de 463 tCO2eq. En aquest mapa trobaràs on es troben aquests elements de generació, quanta energia generen i l’estalvi en consum energètic i en emissions de CO2 que suposen.

Article

L’US Green Building Council ha atorgat a l’Escola BetàniaPatmos la certificació Leed Gold pel seu model arquitectònic, un exemple de sostenibilitat i respecte al medi ambient.

Article

La xarxa mundial de ciutats C40 ha reconegut aquest projecte com una de les cent millors iniciatives contra l’emergència climàtica, recollides en l’informe ‘Cities 100’.

Butlletí