Martorelles estalvia un 57% en el consum de l'enllumenat públic dels darrers cinc anys

Font: Ajuntament de Martorelles
20/05/2016 - 08:53

Analitzant l'evolució d'aquests consums dels darrers cinc anys podem veure que els consums associats a l'enllumenat públic, actualment en contracte de gestió externa per una ESE, s’han reduït en més d'un 47%. En bona part com a resultat de les inversions que va realitzar l’empresa ESE en renovació i millores d'equips i gestió eficient. Aquesta inversió s’ha traduït en un estalvi econòmic de més del 57%, uns 57.000 €/any.

L’Ajuntament de Martorelles segueix, un any més, apostant per fer un ús racional, ètic i eficient de l’energia al municipi. Per això, en el marc del programa Energiètica i amb compromisos adquirits com el Pacte d’Alcaldes, renovat i millorat aquest mateix any 2016; s’estan duent a terme tot un seguit d’accions encaminades a rebaixar la despesa en energia, tant pel que fa a kW com a nivell econòmic.

Per aquest motiu, el gestor energètic municipal ha elaborat un “Informe de seguiment Gestió Energètica Martorelles 2015", on s'analitzen els consums energètics associats a edificis, equipaments i enllumenat públic municipal i es comparen amb les anteriors anualitats.

Com a escenari de partida, Martorelles té dos grans grups diferenciats de consums. D’una banda, els associats a edificis i equipaments, i de l’altra, l’associat a l'enllumenat públic. En concret, dels poc més de 2.000.000 de kWh consumits aquest 2015, que corresponen a un consum de 234.700€, un 67% correspon a edificis i equipaments i el 33% restant a l'enllumenat públic.

D'altra banda, s’està treballant, encara inicialment, per aplicar un programa similar al de l’enllumenat a edificis i equipaments. És per aquest motiu que els resultats no han estat encara tant positius. S’ha aconseguit un estalvi final d'un 10% en aquests darrers cinc anys entre consum elèctric i de gas natural. La reducció de consum d’energia no s'ha vist traduïda proporcionalment en un estalvi en la factura energètica anual degut a l'increment dels preus. Així, la baixada en la factura final ha estat d’un 6%, uns 12.000€.

Per tal d'aconseguir millors resultats en estalvi energètic en edificis i equipaments es posarà en marxa, dins el projecte Energiètica, un pla de gestió d’electricitat i gas en edificis i equipaments amb el nom de "Tripl3-E". El programa dotarà als centres d’equips de mesura i gestió necessaris per poder analitzar i proposar millores tant en instal•lacions com en aïllaments tèrmics i, d’altra banda, incidir en els  hàbits d'ús de l'energia per part del usuaris.

Des del projecte Energiètica se seguirà treballant per aconseguir un consum d’energia més eficient i ètic.  


 

Categories: 
Municipis: 
Vallès OrientalMartorelles
Etiquetes: 

Relacionats

Notícia

Aquesta  tardor han començat els treballs de substitució de les lluminàries actuals de vapor de sodi d’alta pressió (VSAP) per unes de noves del tipus LED. Els treballs es portaran a terme en una cinquantena de vies de Caldes. L’actuació, que es fa a 20 quadres d’enllumenat, suposa un estalvi de potència del 47%. 

Notícia

L’Ajuntament de Granollers participa un any més en la Marató de l’Estalvi contra la pobresa energètica. La campanya, que arriba a la cinquena edició, es farà durant aquest mes de febrer a cinc equipaments municipals. Enguany la campanya afegeix l’objectiu de sensibilitzar sobre l’emergència climàtica

Notícia

L’Ajuntament de Granollers està enllestint la instal·lació de la caldera de biomassa que permetrà millorar l’eficiència energètica de cinc equipaments públics situats a la zona nord del carrer Roger de Flor: l’Escola Municipal de Treball, l’escola Salvador Llobet, l’escola Salvador Espriu, l’institut Antoni Cumella i el cinema Edison, situat al centre cultural del carrer Joan Camps. L’Ajuntament estima que permetrà estalviar uns 12.000 euros anuals en combustible.

Butlletí