L'Estació Depuradora de Tarragona funcionarà al 100 % amb energies renovables

03/04/2023 - 13:08

El Ple aprova el projecte per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, una planta de cogeneració i punts de càrrega de vehicles.

El Consell Plenari d’aquest divendres ha aprovat el projecte per la instal·lació d’energies renovables a l’Estació de Depuració d’Aigües Residuals (EDAR) de Tarragona. L’objectiu és que la planta compti amb fonts netes de producció d’energia per autoabastir-se completament.  

El projecte que ha passat pel Consell Plenari contempla la instal·lació de diverses fonts de producció que generin l’energia suficient per al funcionament de la planta i, a més, es compti amb un excedent per a punts de càrrega dels vehicles elèctrics. Actualment, l’EDAR té un consum anual de 2,7 M kWh, un cop implantades es comptarà amb una potència total de 1.165 kW que permetran cobrir completament aquest consum.  

Així, l’EDAR comptarà amb: 

  • Solar fotovoltaica: s’instal·laran plaques que cobriran una superfície de 3,9 km² que es distribuiran per tota la planta. 
  • Cogeneració biogàs: a través de la combustió del metà que es genera en el procés de depuració de l’aigua s’obtindrà energia elèctrica i tèrmica que es revertirà en el mateix procés.  
  • Mini-hidràulica: s’instal·larà un equip a la sortida de l’aigua depurada per mostrar la generació d’energia hidràulica per a finalitats pedagògiques i de sensibilització. 
  • Punts de recàrrega de vehicles elèctrics. 

El projecte recull l’estudi per a la futura instal·lació d’una planta d’hidrogen verd amb els possibles excedents d’energia i que es destinaria a recàrrega de vehicles. 

El projecte compta amb un pressupost total de 3,4 M d’euros que executa l’Ajuntament de Tarragona amb el finançament de l’Agència Catalana de l’Aigua. Per aquest any 2023, s’ha iniciat una primera fase amb la posada en marxa de la cogeneració. 


 

Municipis: 
TarragonèsTarragona

Relacionats

Notícia

Des del mes de juny, que l’edifici on s’ubiquen els Serveis Socials, el Jutjat de Pau i la Policia Local compta amb una instal·lació de plaques solars capaç de generar al voltant d’un 27 % de l’energia que es consumeix a l’equipament.

Article

El port català es convertirà en un hub que produeix i subministra energia renovable al mateix temps que descarbonitza l'activitat portuària.

Notícia

S’ha completat la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de l’edifici de la prefectura de la Policia Local.

Butlletí