L’Escola BetàniaPatmos de Barcelona obté el certificat Leed Gold

16/10/2019 - 08:30

L’US Green Building Council ha atorgat a l’Escola BetàniaPatmos la certificació Leed Gold pel seu model arquitectònic, un exemple de sostenibilitat i respecte al medi ambient.

Aquesta qualificació, que no té cap altre centre escolar a Espanya, és el reconeixement per la sensibilitat a les exigències ambientals i es concedeix després d’un seguiment del projecte i de verificar que es compleixen els paràmetres de sostenibilitat marcats durant la fase del disseny. Els factors que té en compte el certificat Leed són l’emplaçament de l’edifici, l’ús eficient de l’aigua, la utilització de l’energia durant la construcció i el funcionament de l’edifici, l’ús de materials sostenibles siguin locals, regionals, reciclats o amb certificació verda i la qualitat de l’ambient interior com la ventilació, el confort tèrmic i acústic, la il·luminació i la qualitat de l’aire interior.

Pel que fa a l'emplaçament, l'escola està situada en una pedrera excavada de granit, de manera que s'ha pogut aprofitar la pedra granítica per a diferents usos constructius. La vegetació també és un element molt important que permet la integració paisatgística de l'edifici en el context existent, ja que dona continuïtat a la massa vegetal del parc de l'Oreneta i travessa el recinte escolar per anar a buscar la del Monestir i la de les finques laterals com l'hort urbà de la Creu de Pedralbes. A més, des de les cotes superiors del centre escolar, es domina la coberta vegetal de l'edifici, que busca fusionar-se amb el terreny i desmaterialitzar la presència del volum edificat integrant-lo en el paisatge que l'envolta. També s'ha utilitzat la vegetació per ajudar a complementar els elements de protecció solar, així com per a la creació d'espais exteriors d'aprenentatge com l'Hort o l’Hotel dels insectes.

Si atenem ara a l'eficiència energètica, aquesta és un dels elements claus de l'edifici. Per a tal efecte, en el disseny s'han utilitzat diferents sistemes de protecció solar per evitar els excessos en èpoques caloroses. Així, en primer lloc, les aules, orientades a sud-est, disposen de grans pèrgoles de fusta i, a la façana oest, que és la més castigada pel sol des de la primavera fins a la tardor, el brise-soleil permet, per mitjà d'un sensor, orientar les lames en la posició òptima com a protecció solar o ajustar l'entrada de llum quan aquella sigui necessària. En segon lloc, en èpoques de calor, es prioritza la circulació de l'aire per refrescar l'ambient a través de l'aportació directa de l'aire exterior. En tercer lloc, el sistema de climatització, mitjançant aerotèrmia, assegura la generació de calor i fred amb un consum molt baix. A més, el sistema de ventilació compta amb un recuperador de calor que tempera l'aportació d'aire de l'exterior i minimitza les pèrdues energètiques.

Finalment, es prioritza la llum natural, l’artificial és de led i totes les instal·lacions d'il·luminació, climatització i control solar compten amb control domòtic. Per optimitzar l'ús eficient de l'aigua s'ha construït un dipòsit d'aigües pluvials de 243 m3 al soterrani que permet reutilitzar l'aigua de pluja per al reg dels espais exteriors, de manera que només en llargs períodes de sequera es requereix utilitzar aigua de la xarxa per a aquest ús.

En relació als materials utilitzats en la construcció de l'edifici, s'han prioritzat productes reciclats com l’acer, alumini... o reciclables com la fusta, el cartró i el guix que garanteixen a més la qualitat de l'ambient interior sense components orgànics volàtils.

L’Escola, situada en una finca de 35.000 m2 plens de vegetació, va inaugurar el nou edifici d’Educació Infantil l’octubre de 2017. Es tracta d’una construcció aterrassada que s’adapta al desnivell natural del terreny i que té, d’una banda, una façana molt discreta, esplèndidament integrada al paisatge i, de l’altra, unes obertures a la cara sud que són els patis de les classes dels més petits de l’Escola. Els valors que Betània-Patmos transmet al seu alumnat –pau, lucidesa, cordialitat, llibertat, coratge i equilibri– estan ben presents en tot l’edifici. La llum –generosa en totes les instal·lacions–, l’amplitud dels espais, la sobrietat dels materials utilitzats i la suau paleta de colors fan de l’edifici un lloc d’aprenentatge saludable i amable, propici per al pensament, per al diàleg, per al joc, per a la creativitat i per a l’acció. L’arquitectura interior, per la seva banda, està dissenyada perquè cada espai, cada aula i cada racó esdevingui un lloc d’ensenyament i d’aprenentatge, des de la lectura silenciosa individual fins a la discussió col·lectiva.

En definitiva, els principis de sostenibilitat, premiats amb la certificació Leed Gold, impregnen tot l’edifici i són un element clau per articular un espai que motiva la descoberta, la curiositat i l’experimentació . Un lloc inspirador per a infants, mestres i famílies.


 

Municipis: 
BarcelonèsBarcelona

Relacionats

Article

El projecte EdiCitNet, finançat per la Unió Europea i amb una durada prevista de 5 anys, va néixer amb l'objectiu de demostrar que la implementació d'infraestructures verdes no ornamentals pot augmentar la producció sostenible d'aliments a nivell local, així com regenerar espais urbans apostant per una millora de la inclusió social.  Sant Feliu és l'únic municipi participant de l'estat espanyol.

Article

El títol premia les construccions que mantenen un compromís amb la sostenibilitat, mitjançant l’eficiència energètica i el baix impacte ambiental. Leed és l'acrònim en anglès de Lideratge en Energia i Disseny Ambiental, és el reconeixement que es dóna, des de l’US Green Building Council, a aquells edificis que s’adapten al disseny sostenible i a l’eficiència energètica. En el cas del Camp del Ferro, s'ha rebut en la categoria més alta, Leed Gold.

Article
Incorporar criteris d'igualtat de gènere a part d'estalvi i eficiència energètica

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet continua renovant i millorant l’enllumenat públic. En el segon semestre del 2020 s’han instal·lat 165 lluminàries noves de tecnologia LED. La inversió total ha estat d’uns 60.000€.

Butlletí