L’Ajuntament de Viladecans publica el seu portal de l’energia

Font: Ajuntament de Viladecans

15/05/2020 - 14:54

El portal mostra de manera atractiva les dades de consum dels equipaments municipals.

L’estratègia de l’Ajuntament de Viladecans en l’àmbit de la gestió de l’energia ha estat generar coneixement i implicar el major número d’actors possibles en el procés de transició energètica municipal.  Per fer possible aquets canvi és necessari comptar amb la participació activa de tota la població, que haurà d’aprendre a consumir i a gestionar l’energia en un context marcat per l’escassetat energètica, per les altes emissions de CO2 i pel canvi climàtic

Per propiciar aquest marc de transició energètica, la recollida de dades, l’anàlisi dels consums dels equipaments municipals i el control de les emissions resulta clau. És per això que, des de l’elaboració del primer Pla d’acció de l’energia sostenible del municipi (any 2009), l’Ajuntament de Viladecans va implantar un programa de comptabilitat energètica municipal. Aquesta eina facilita el seguiment dels consums en el temps, tant a nivell global de tot el municipi com per equipaments. El programa d’informació energètica arxiva totes les factures en els equipaments corresponents, realitza anàlisis automatitzades, genera informes i realitza controls d’identificació dels punts de subministrament que han incrementat el seu consum i  n’analitza les causes per tal de veure  si es poden aplicar accions correctores. També identifica els estalvis aconseguits mitjançant accions d’eficiència o de gestió de l’energia perquè les persones que s’hi han implicat puguin conèixer el resultat i millorar el rendiment .

El Portal de l’energia de Viladecans és una eina d’informació ciutadana i un instrument de transparència i bon govern orientat a promoure la participació en la gestió energètica, tant del personal responsable dels edificis municipals com de les persones usuàries, que permet conèixer els consums d’energia i traçar un itinerari per assolir els objectius de reducció.

Amb el Portal de l’energia de Viladecans, l’Ajuntament posa a disposició pública la informació de consum dels equipaments municipals en un format visual i intel·ligible, perquè tothom  pugui accedir-hi i fer-ne el seguiment, ja que les dades s’actualitzen mensualment.

La ciutadania  pot veure per una banda els consum energètics  municipals  anuals  que se situen a l’entorn de 15.000.000 kWh (15 GWh) equivalent al consum aproximat de 2.200 llars i també pot comparar  l’evolució del consum en els darrers 12 mesos, respecte dels 12 mesos anteriors.

D’altra banda, el portal mostra informació desagregada del consum de les diferents tipologies d’equipaments públics (esportius, educatius, culturals i administratius) amb el detall dels consums particulars de cada edifici,  ordenant-los  a mode de rànquing, segons el  consum, l’ eficiència o l’estalvi que han assolit en el darrer any. A més , en el cas de les 9 escoles públiques del municipi que participen en l’espai Vilawatt i  en el programa municipal d’estalvi energètic 50/50 poden accedir, en el portal energètic, a un apartat específic per a cadascuna d’elles amb les seves dades consum d’energia mensuals, el percentatge d’aquest consum ja sigui d’electricitat o de gas, l’energia procedent de fonts renovables i les actuacions de gestió energètica que estan implementant en  el centre.

Aquesta nova eina és una aposta municipal per la democratització i la transparència en la gestió municipal de l’energia, un instrument d’informació i coneixement per a la població sobre l’ús de l’energia en els equipaments municipals. És una eina dinàmica,  a partir de la qual es poden anar reduint els consums i millorant l’eficiència energètica, afegint informació, com per exemple el nivell d’eficiència dels equipaments i enllumenat respecte d’altres municipis o la tendència que es segueix de reducció de consums per assolir els objectius que l'Ajuntament s'hagi proposat.


 

Categories: 
Municipis: 
Baix LlobregatViladecans

Relacionats

Article
La guia és fruit de l’experiència de 6 anys ajudant la ciutadania amb la realització d’aquests tràmits i permet disposar de tota la informació per poder-los realitzar des de casa

L’Ajuntament de Viladecans ofereix, des de l’any 2014,  un servei d’assistència per a la tramitació de les bonificacions socials existents en els subministraments de l’electricitat i de l’aigua amb l’objectiu d’informar i d’ajudar la ciutadania en els tràmits administratius necessaris per fer la sol·licitud i poder gaudir de l’ajut.

Article

Amb un milió d'euros d'inversió, el projecte Vilawatt comença les reformes de tres comunitats de veïns de Montserratina i Eixample a Viladecans.

Article

Durant aquests dies, en passar més temps a casa, els nivells de consum energètic augmenten. Per això, encara pren més rellevància poder ajustar la potència elèctrica que tenim contractada a les nostres necessitats reals i estalviar diners a finals d’any.

Butlletí