La instal·lació de 144 nous panells solars a la pèrgola de l'Espolsada a Les Franqueses del Vallès permetrà un estalvi anual superior als 7.000 euros

Font: Ajuntament de Les Franqueses del Vallès

22/05/2019 - 08:00

El 13 de maig ha començat l'actuació, que també suposarà una reducció significativa d'emissió de CO2 a l'atmosfera.

L'Ajuntament de les Franqueses ha iniciat les obres de col·locació de 144 nous panells solars que oferiran 47,52 Kwp addicionals d'energia solar fotovoltaica a la pèrgola de la plaça de l'Espolsada. Amb aquesta actuació, hi haurà un total de 288 panells en aquesta instal·lació, amb una generació total energètica de 84,02 Kwp.

Es tracta d'una actuació que optimitza els recursos de l'estructura existent per a la generació d’energia destinada a l'autoconsum municipal i que permetrà un estalvi econòmic potencial a l'Ajuntament de 7.223 euros l'any, tenint en compte els preus actuals de l'energia.

A banda de l’estalvi econòmic, la instal·lació, que té una vida útil superior als 30 anys, generarà cada any 60.300 kWh, fet que suposarà un estalvi en l’emissió de 22,31 tones de CO2a l’atmosfera. A nivell global, l'estalvi de CO2 serà superior a les 650 tones, equivalents a l'absorció que podria generar un bosc de 3.250 arbres.

Els treballs per aconseguir totes aquests millores energètiques i de respecte al medi ambient tindran una durada de dues setmanes i un cost de 42.644,03 € IVA inclòs.


 

Categories: 
Municipis: 
Vallès OrientalLes Franqueses del Vallès

Relacionats

Article

Aquesta primavera, gràcies a la nova normativa que facilita la instal.lació de plaques fotovoltaiques, 26 habitatges de Santa Maria de Palautordera han participat d'una compra conjunta i estan instal.lant plaques fotovoltaiques que els permetrà consumir l'electricitat que generen.

Notícia

En total s'instal·laran 233 mòduls fotovoltaics entre les dues cobertes (25'9 quilowatts pic de potència a l'edifici antic; 36'9 quilowatts pic, al nou) per a l'autoconsum instantani, que permetran abastir el 100% de l'energia que consumeix el centre en hores de llum solar. Això representa un estalvi d'un 32% del consum global anual de l'equipament, que puja uns 175.524 kWh/any. 

Notícia

El projecte té per objectiu assolir una reducció de la factura elèctrica i  consisteix en la instal·lació a la coberta dels tres edificis d'un total de 90 panells fotovoltaics (27 mòduls al Centre Cívic i al Sant Jordi i 36 mòduls al Sot del Camp) que disposaran de generadors fotovoltaics connectats a tres inversors que convertiran la corrent contínua en alterna.

Butlletí