La instal·lació de 144 nous panells solars a la pèrgola de l'Espolsada a Les Franqueses del Vallès permetrà un estalvi anual superior als 7.000 euros

Font: Ajuntament de Les Franqueses del Vallès

22/05/2019 - 08:00

El 13 de maig ha començat l'actuació, que també suposarà una reducció significativa d'emissió de CO2 a l'atmosfera.

L'Ajuntament de les Franqueses ha iniciat les obres de col·locació de 144 nous panells solars que oferiran 47,52 Kwp addicionals d'energia solar fotovoltaica a la pèrgola de la plaça de l'Espolsada. Amb aquesta actuació, hi haurà un total de 288 panells en aquesta instal·lació, amb una generació total energètica de 84,02 Kwp.

Es tracta d'una actuació que optimitza els recursos de l'estructura existent per a la generació d’energia destinada a l'autoconsum municipal i que permetrà un estalvi econòmic potencial a l'Ajuntament de 7.223 euros l'any, tenint en compte els preus actuals de l'energia.

A banda de l’estalvi econòmic, la instal·lació, que té una vida útil superior als 30 anys, generarà cada any 60.300 kWh, fet que suposarà un estalvi en l’emissió de 22,31 tones de CO2a l’atmosfera. A nivell global, l'estalvi de CO2 serà superior a les 650 tones, equivalents a l'absorció que podria generar un bosc de 3.250 arbres.

Els treballs per aconseguir totes aquests millores energètiques i de respecte al medi ambient tindran una durada de dues setmanes i un cost de 42.644,03 € IVA inclòs.


 

Categories: 
Municipis: 
Vallès OrientalLes Franqueses del Vallès

Relacionats

Article

És la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum pública més gran de Catalunya i s'ha inaugurat en el marc de la segona edició de l’e-Mobility Experience.

Notícia

S'ha realitzat la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de l'edifici de la Biblioteca Frederica Montseny. D'aquesta manera, l'Ajuntament de Canovelles fa un pas més en l'aposta per les energies renovables, la sostenibilitat i l'eficiència energètica.

Article

La nova instal·lació, sumada al motor de cogeneració, permetrà estalviar uns 603.261 kWh.

Butlletí