La bassa de Can Dunyó

Font: Diputació de Barcelona i Ajuntament de Lliçà d'Amunt

06/06/2018 - 14:19

La bassa de Can Dunyo és una zona humida de Lliçà d'Amunt d'alt valor ecològic que ha esdevingut habitat d'ocells aquàtics i migratoris i nucli d'elevada biodiversitat que li confereix rellevància en la xarxa d'habitats d'interès natural.

Per gestionar les aigües de pluja que es recullin en el poligon del sector Mango de Lliçà d'Amunt es va construïr un tanc de tempesta, un dipòsit connectat a un col·lector, i una bassa de laminació, on s'acumula l'aigua per sortir al riu de manera pausada. Aquesta bassa, la Bassa de Can Dunyó, s'ha convertit en un espai natural i esdevindrà un indret molt interessant per gaudir del medi natural de Lliçà d'Amunt.

La gran superfície del polígon del sector Mango va requerir un disseny específic per gestionar les aigües de pluja que s'hi poden recollir. En aquest sentit cal destacar la construcció de dues instal·lacions destinades només a aquesta qüestió: un tanc de tempesta i una bassa de laminació.

El tanc de tempesta és un dipòsit amb una capacitat de 1.000 metres cúbics que està destinat a recollir les primeres aigües d'escorrentia de la pluja que caigui sobre els sostres i els paviments del polígon. Aquestes aigües adquireixen una contaminació important, ja que fan un rentat de les superfícies per on passen, arrossegant sediments, hidrocarburs i petits residus com burilles del tabac, papers, etc. i cal evitar que vagin al medi natural. El dipòsit, que està dissenyat per a la totalitat del polígon està connectat al col·lector de sanejament que passa pel riu Tenes mitjançant una canonada específica, de manera que les aigües contaminades es dirigeixen a la depuradora de Montornès.

Quan la pluja excedeixi dels 1.000 metres cúbics es dirigeix per un canal obert fins a una bassa de laminació excavada en el terreny natural, amb la funció d'evitar una entrada massiva d'aigua al riu Tenes que pugui causar risc d'inundació en cas que coincideixi amb una riuada. En aquesta indret s'hi acumula l'aigua durant un període suficient perquè la sortida al riu es faci de manera pausada.

Aquesta gran bassa de laminació, reconvertida en un espai natural i situada al costat del riu Tenes en una finca de propietat municipal, és la bassa de can Dunyó. Té una superfície de 2'1 5 hectàrees i uns 10.000 m3 de capacitat i compta amb una zona central d'aigües permanents d'uns 3.700 m2 de superfície i 2.300 m3 d'aigua. Aquestes aigües permanents són d'origen subterrani, ja que en aquest punt hi ha un aquïfer amb un nivell força alt.

El disseny de la bassa més enllà d'acumular-hi l'aigua neta de pluja del sector industrial, s'ha fet amb criteris tècnics que afavoreixin la biodiversitat i la creació de diferents microhàbitats:

  • La bassa d'aigües permanents té diferents profunditats i unes vores sinuoses que permetran la col·lonització de diferents espècies vegetals i animals de zones humides.
  • L'illa central ha de donar refugi permanent a diverses espècies de fauna.
  • Les basses temporals i les vores de la bassa central seran un lloc idoni per diferents espècies d'amfibis.
  • Les aus seran un grup de fauna especialment afavorits per l'espai, tant les nidificants com les migratòries.
  • El projecte de plantació, amb unes 2000 plantes autòctones herbàcies, arbustives i arbòries, ha inclòs la utilització de tècniques de bioenginyeria i l'ús de tres espècies en regressió o quasi desaparegudes a la conca del Besòs.
  • S'hi han col·locat altres elements, com pedres i arbres caiguts, per augmentar la diversitat d'hàbitats.
  • La modificació del camí fluvial ha fet guanyar terreny de ribera al riu Tenes.
  • L'aigua acumulada a la bassa servirà per recarregar l'aqüífer, reproduïnt de manera localitzada la infiltració d'aigua de pluja que tenia lloc als terrenys que avui ocupa el polígon.

Es compta amb un únic punt d'accés per a visitants i un indret d'observació dotat amb un aguait de fusta. Per tot plegat, la bassa de can Dunyó és un indret molt interessant per gaudir del medi natural de Lliçà d'Amunt.


 

Categories: 
Municipis: 
Vallès OrientalLliça d'Amunt
Etiquetes: 

Relacionats

Article

El Congost és un dels pocs rius urbans a nivell europeu que, des de l’any 2006, està inclòs dins la Xarxa Natura 2000; la xarxa europea més important de conservació de la natura. 

Notícia

Durant el curs escolar 2018-19, 5.829 alumnes de 98 escoles i centres formatius procedents de 32 municipis de les conques del Besòs i la Tordera han pres part del programa d’educació ambiental “Descobreix el riu”, que organitza el Consorci Besòs-Tordera.

Article

El Consorci de la Costa Brava (CCB) lidera un projecte pioner per afavorir la biodiversitat a l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Palau-saverdera. L'objectiu és potenciar les funcions ecològiques de la infraestructura de manera compatible amb la gestió operativa de la planta. En el marc d'aquesta actuació, s'ha naturalitzat una llacuna que actualment ja acull una de les poblacions reproductores més grans de granota verda del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, i també s'ha creat una bassa auxiliar per multiplicar els exemplars de gripau d'esperons i de tritó verd a l'Alt Empordà, que estan en perill d'extinció. En aquest mateix espai, es potenciarà la preservació de l'únic nenúfar autòcton de Catalunya.

Butlletí