Il·luminació amb LED a la Diputació de Barcelona

17/04/2020 - 08:00

L’any 2006 la Diputació de Barcelona va promoure el Pla d’optimització de recursos, que es planteja com un instrument per a fer avançar la corporació cap a una distribució més sostenible dels seus recursos. Aquest objectiu no només aborda el terreny material i quantitatiu, sinó que vol provocar un canvi progressiu en la cultura organitzativa amb la finalitat de prestar serveis públics de més qualitat.

L’assoliment d’aquest propòsit va lligat necessàriament a la implicació dels empleats, en tant que exigeix un canvi d’hàbits que ajudin a incrementar l’eficiència en la utilització de determinats productes i recursos. Alguns exemples de canvi d’hàbits poden ser sumar-se a la recollida selectiva de residus o estalviar en el consum d’aigua i energia, seguint les recomanacions que la corporació divulga a través dels diferents mitjans de comunicació disponibles, com ara el carrusel de la Intradiba o el butlletí de recursos humans e-RH.

En l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència energètica, una de les mesures impulsades per la Direcció de Serveis d’Edificació i Logística ha estat substituir la il·luminació interior i exterior dels edificis i recintes corporatius per lluminàries amb tecnologia LED.

La instal·lació de la tecnologia LED és progressiva, i actualment la trobem només en alguns edificis i recintes. De les actuacions realitzades durant l’any 2018, hi ha hagut un estalvi de 118 tones de CO2 durant aquest any i successiu. Aquest estalvi augmentarà a mesura que la lluminària LED s’implementi en la resta d’edificis i recintes de la corporació.

Els objectius d’aquesta actuació són, principalment, millorar l’eficiència energètica, reforçar l’aprofitament de les instal·lacions corporatives i reduir les emissions de CO2.

La Diputació de Barcelona recorda als seus empleats que, per tal d’aconseguir unes bones condicions de treball, cal eliminar o minimitzar els riscos propis de l’activitat laboral. Per això, insta que l’espai del lloc de treball ha de tenir, entre altres requisits, una il·luminació general i específica quan calgui, i ha de garantir uns nivells adequats d’il·luminació i de lluminositat de la pantalla i l’entorn. Els llocs de treball s’han de conformar de manera que no hi hagi enlluernaments directes o reflexos que dificultin la prestació correcta del servei en condicions segures i saludables.


 

Categories: 

Relacionats

Article

El pròxim mes de setembre es posarà en marxa el projecte SAVE THE HOMES per a facilitar als ciutadans i ciutadanes de València una sèrie de millores en el confort dels seus habitatges a través de la seua rehabilitació energètica. Per a dur-ho a terme s'ha constituït de manera estratègica un consorci conformat per l'Ajuntament de València, mitjançant l'Oficina de l'Energia; el Consell General de Col·legis d'Administradors de Finques de la Comunitat Valenciana i la Generalitat Valenciana, via la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a través de l'Institut Valencià de l'Edificació (IVE). El projecte tindrà una duració de 3 anys i comptarà amb un finançament europeu de prop d’1,6 milions d'euros. 11 socis de quatre països europeus estaran involucrats.

Notícia

L'enllumenat de la rotonda d'entrada al nucli antic de Castellví de Rosanes es passa a tecnologia LED i consumirà un 80% menys.

Article

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha reduït a la meitat el consum energètic per climatitzar la piscina municipal coberta gràcies a la instal·lació de 160 panells solars híbrids​

Butlletí