Il·luminació amb LED a la Diputació de Barcelona

17/04/2020 - 08:00

L’any 2006 la Diputació de Barcelona va promoure el Pla d’optimització de recursos, que es planteja com un instrument per a fer avançar la corporació cap a una distribució més sostenible dels seus recursos. Aquest objectiu no només aborda el terreny material i quantitatiu, sinó que vol provocar un canvi progressiu en la cultura organitzativa amb la finalitat de prestar serveis públics de més qualitat.

L’assoliment d’aquest propòsit va lligat necessàriament a la implicació dels empleats, en tant que exigeix un canvi d’hàbits que ajudin a incrementar l’eficiència en la utilització de determinats productes i recursos. Alguns exemples de canvi d’hàbits poden ser sumar-se a la recollida selectiva de residus o estalviar en el consum d’aigua i energia, seguint les recomanacions que la corporació divulga a través dels diferents mitjans de comunicació disponibles, com ara el carrusel de la Intradiba o el butlletí de recursos humans e-RH.

En l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència energètica, una de les mesures impulsades per la Direcció de Serveis d’Edificació i Logística ha estat substituir la il·luminació interior i exterior dels edificis i recintes corporatius per lluminàries amb tecnologia LED.

La instal·lació de la tecnologia LED és progressiva, i actualment la trobem només en alguns edificis i recintes. De les actuacions realitzades durant l’any 2018, hi ha hagut un estalvi de 118 tones de CO2 durant aquest any i successiu. Aquest estalvi augmentarà a mesura que la lluminària LED s’implementi en la resta d’edificis i recintes de la corporació.

Els objectius d’aquesta actuació són, principalment, millorar l’eficiència energètica, reforçar l’aprofitament de les instal·lacions corporatives i reduir les emissions de CO2.

La Diputació de Barcelona recorda als seus empleats que, per tal d’aconseguir unes bones condicions de treball, cal eliminar o minimitzar els riscos propis de l’activitat laboral. Per això, insta que l’espai del lloc de treball ha de tenir, entre altres requisits, una il·luminació general i específica quan calgui, i ha de garantir uns nivells adequats d’il·luminació i de lluminositat de la pantalla i l’entorn. Els llocs de treball s’han de conformar de manera que no hi hagi enlluernaments directes o reflexos que dificultin la prestació correcta del servei en condicions segures i saludables.


 

Categories: 

Relacionats

Article
Instal·lació a Argentona

Instal·lació a Argentona

Vilassar de Dalt, Argentona, Sant Fruitós de Bages, Santa Margarida de Montbui, Sant Martí Sarroca i Figaró-Montmany ja escalfen alguns dels seus equipaments municipals amb estella forestal, estalviant així consum de combustibles fòssils com el gas natural o el propà.

Article

Actualment, Barcelona compta amb 113 espais de subministrament elèctric amb 896 punts de recàrrega de vehicles elèctrics. Una nova regulació municipal, pionera a l'Estat, te l'objectiu de multiplicar per sis aquests espais en els pròxims deu anys per promoure una mobilitat més sostenible i menys contaminant. Per fer-ho possible, s'ubicaran diferents instal·lacions per la recàrrega o intercanvi de bateries elèctriques en aparcaments en calçada i soterrats, centres comercials, benzineres, tallers o concessionaris d'automòbils.

Article

L’elèctrica metropolitana pública amb energia cent per cent renovable permet estalviar en dos anys 1,3 milions d’euros en despesa energètica i 100.000 tones de diòxid de carboni a Barcelona. Barcelona Energia (BE) es va posar en marxa el 2018, en primera instància per donar subministrament a tots els equipaments municipals, i des del gener del 2019 ofereix tarifes per a tota la ciutadania. Les persones usuàries i les activitats econòmiques han pogut beneficiar-se d’un estalvi anual de 80 euros de mitjana.

Butlletí