Estalvi i eficiència energètica a Granollers

06/03/2023 - 18:05

Granollers posa en marxa el Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica per accelerar la transició verda i ha presentat els mapes de consums energètics de la ciutat.​

Foto: Abans de l'inici de la presentació del Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica, a la Biblioteca Roca Umbert. Ajuntament de Granollers


Davant el compromís de Granollers amb l'Agenda 2030 i amb un context marcat per l'emergència climàtica i l'augment de preus de l'energia, l'Ajuntament de Granolers ha elaborat un Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica que té la finalitat d'accelerar la transició verda i establir accions encaminades a un nou model de gestió energètica per ser més eficients i sostenibles.

El Pla és un projecte transversal de ciutat, que s'articula al voltant de 4 eixos amb 12 mesures i 53 accions:

Eix 1. Reducció dels consums energètics

Mesura 1. Reduir el consum elèctric de l’enllumenat públic. 10 accions
Mesura 2. Reduir el consum energètic dels equipaments municipals. 8 accions

Eix 2. Producció d’energia renovable i promoció del seu ús

Mesura 3. Incrementar els nivells d’autosuficiència energètica als equipaments municipals 14 accions

Eix 3. Millora de la gestió de l’energia

Mesura 4. Crear eines administratives que millorin la gestió energètica. 2 accions
Mesura 5. Estudiar millores en el preu d’adquisició d’energia. 1 acció
Mesura 6. Utilitzar les dades per a una millor planificació. 2 accions
Mesura 7. Sensibilitzar i capacitar l’equip municipal. 2 accions
Mesura 8. Identificar el grau d’eficiència energètica a través de la certificació.1 acció

Eix 4 Coordinació entre tots els àmbits: domèstic, industrial, comercial i municipal

Mesura 9. Monitoritzar i mapejar els consums a nivell de ciutat. 1 acció
Mesura 10. Subvencionar actuacions de millora d’eficiència energètic i de producció d’energia. 3 accions
Mesura 11. Sensibilitzar i capacitar la ciutadania. 4 accions
Mesura 12. Promoure la producció d’energia en l’àmbit domèstics i entre els sectors econòmics. 5 accions

 

Un Pla transversal de ciutat i per a la ciutat

Granollers consumeix anualment 705,2 Gwh. El 73% d'aquest consum elèctric correspon al sector de la indústria i serveis (les zones industrials són les àrees amb majors consums), un 25% és domèstic i només un 2% és consum municipal.

Per aquest motiu, el Pla contempla accions que estan dirigides a qualsevol dels agents implicats, i amb la seva implantació es preveu un estalvi energètic anual de 7.890.905,84 Kwh, una reducció anual de 3.215,56 tones d'emissions de CO2 a l'atmosfera, que equival a 19.293 arbres quant a absorció de CO2, i suposarà un estalvi econòmic anual de 809.995,21 €.

El desplegament del Pla ja s'ha iniciat, amb 9 de les accions realitzades, el que ha significat l'inici del camí cap a la reducció de l'impacte econòmic, energètic i ambiental, comportant ja un estalvi de més de 500 mil KWh/any, prop de 130 tones de COmenys a l'atmosfera cada any i una reducció de costos de més de 120 mil euros.

Hi ha 22 accions en curs, fet que permetrà continuar avançant cap a una ciutat amb menys contaminació i amb més recursos verds; i 5 accions relacionades amb models més eficients per a l'enllumenat públic i per als equipaments municipals que estan dotades amb 1 milió d'euros per poder ser executades aquest 2023, amb un important estalvi energètic per a la ciutat.

10 accions estan projectades per a ser implantades en un futur immediat i 7 més estan pendents dels fons europeus Next Generation.

Aquest Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica és viu i evolucionarà al llarg dels mesos, per incorporar noves mesures impulsades per iniciativa del mateix Ajuntament o altres agents del territori, i també per alinear-se amb la normativa europea, espanyola i catalana vigent en cada moment.

 

Mapes de consums energètics, una eina puntera i estratègica

Una de les accions que s'han implantat són els mapes de consums energètics a Granollers, una eina que és clau per a traçar polítiques de gestió ambiental i sostenibilitat. Granollers n'ha posat en marxa una que és pionera al país, ja que proporciona dades reals anuals de consums elèctrics i de gas per illes de la ciutat i, a més, afegeix mapes de consums d'aigua de xarxa i diferencia la tipologia de consum per usuari -activitats econòmiques, llars, equipaments públics-. De les primeres ciutats que disposen d'aquest tipus de dades, integració de les quals ha estat possible gràcies a la informació externa de les companyies distribuïdores (ENEL, ENDESA, Nedgia SA, Estabanell Distribució i SOREA-Agbar) i a la informació municipal disponible.

Aquesta eina permet estudiar els consums en l'àmbit de ciutat, amb l'objectiu de disposar de dades que permetin identificar gestions energètiques eficients, definir futures actuacions d'estalvi, donar suport a la presa de decisions en diferents competències locals (habitatge, urbanisme, promoció econòmica, protecció civil, benestar social, transició energètica i adaptació al canvi climàtic o les competències digitals), així com fer el seguiment de l'evolució del municipi cap als objectius estratègics de desenvolupament sostenible (ODS).

La informació que proporciona la nova eina, en forma d'aplicatiu web, permet la visualització en mapes interactius, d'indicadors i de quadres de comandament dels consums d'energia i aigua de la ciutat, i les consultes es poden realitzar en diferents nivells d'agregació i escala de detall, des de tot el terme municipal fins al detall de parcel·la o edificis. Una informació que s'actualitza de forma periòdica i que té una part pública, la qual cosa permetrà sensibilitzar la ciutadania i teixit empresarial sobre la situació energètica de Granollers, i implicar-los en el bon ús de l'energia que permeti avançar cap a un consum més responsable i eficient.

Els mapes de consums es poden consultar en aquest enllaç.


 

Municipis: 
Vallès OrientalGranollers

Relacionats

Article
Informació per a comunitats energètiques

El Consell Comarcal del Vallès Oriental posa en marxa un servei d’assessorament energètic per a empreses. Està dirigit a petites i mitjanes empreses dels polígons de la comarca.

Article

L'Associació de Municipis de la Riera de Caldes estrena un vídeo promovent la Transició Energètica del territori, en especial, en les empreses situades als polígons industrials.

Article

És la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum pública més gran de Catalunya i s'ha inaugurat en el marc de la segona edició de l’e-Mobility Experience.

Butlletí