Els bioindicadors de la Seu d’Urgell reflecteixen el bon estat ambiental de la ciutat

24/12/2019 - 08:00

Gairebé la meitat dels bioindicadors analitzats (el 46,7%) mostren una tendència positiva, i només el 20% la tenen negativa.

La Seu d’Urgell gaudeix d’un  bon estat ambiental. Aquesta és la principal conclusió que es desprèn de l’estudi realitzat per Aubèrria durant deu anys (2008-2018), i que recentment ha presentat l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament urgellenc.

Amb les dades obtingudes a partir d’aquest estudi per conèixer l’estat ambiental de la capital de l’Alt Urgell s’ha pogut determinar quina és la tendència de cadascun dels 15 bioindicadors estudiats. És a dir, si millora, empitjora o es manté estable, fet que permetrà realitzar diverses accions per millorar la seva gestió i, per tant, conservació.

Dels 15 bioindicadors analitzats, 7 (el 46,7%) tenen una tendència positiva com són les papallones, els moixons de riu, la llúdriga, l’om siberià, el seneci del cap, la budleia i les línies elèctriques, mentre que 3 bioindicadors (el 20%) tenen una tendència negativa  com són els amfibis, les orenetes i els mussols. 

D’altra banda, l’estudi constata que 1 bioindicador (el 6,7%) té una tendència estable però positiva com són els ocells comuns; mentre que 2 (el 13,3%) tenen una tendència negativa però estable com són el milà reial, el corriol petit i la xivitona.

Aquest treball també recull que 2 dels bioindicadors estudiats (13,3%) es mantenen  estables tot i que amb tendències diferenciades en funció de l’àmbit d’estudi. Aquests bioindicadors són els insectes de riu amb una tendència positiva al riu Segre i negativa al riu Valira, i el bosc de ribera amb tendència positiva al riu Valira i negativa al riu Segre.

 

Fulletó informatiu

Els resultats d’aquest programa de seguiment de bioindicadors de la Seu d’Urgell han quedat recollits en un fulletó informatiu amb els principals resultats, i que també planteja un seguit d’accions que pot fer la ciutadania per millorar i conservar el medi ambient de la Seu d’Urgell.

En aquest fulletó també hi trobarem un QR que permet accedir a més accions que pot fer cadascú de nosaltres per millorar aquell bioindicador en concret. L’estudi també recomana posar en valor petites accions individuals per tenir un municipi més divers i sostenible.

Aquest fulletó es pot recollir de manera gratuïta a l’oficina de Turisme Seu, a l’oficina de turisme del Consell Comarcal de l’Alt Urgell o bé a la Casa dels Parcs dels Pirineus. També es pot descarregar al web de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

 

10 anys de bioindicadors

L’any 2008 l’Ajuntament de la Seu d’Urgell va començar a fer el seguiment dels principals bioindicadors del municipi amb la finalitat de donar compliment al mandat que va sorgir de l'Agenda 21, aprovada l’any 2007, sent un dels instruments que es disposa per tendir cap a la sostenibilitat. Aquesta acció es va classificar com a prioritària i a executar a curt termini.

L'objectiu d'aquest seguiment ha estat monitoritzar l'estat de conservació dels principals hàbitats i grups faunístics i botànics de la Seu d’Urgell i proposar mesures que incideixin en la millora i conservació de la biodiversitat del municipi.

Per tal de monitoritzar l'estat ambiental del municipi s'ha realitzat el seguiment de diversos bioindicadors, entenem per bioindicador espècies animals i/o vegetals, grups i mètodes d'estudi que permeten obtenir uns resultats rellevants sobre l'estat de conservació de l'ecosistema per aprofundir en el coneixement de l'estat ambiental de la nostra ciutat.  Hi destaca el seguiment d'amfibis, d'ocells comuns, de papallones, del milà reial, de la llúdriga o bé de l'om siberià, entre d’altres.

L'elecció dels bioindicadors es va fer tenint en compte dos criteris, en primer lloc l'existència de protocols d'estudi i seguiment al llarg del temps o bé programes de seguiment a nivell nacional o internacional com el seguiment de papallones. En segon lloc, l'elecció també es féu valorant algun tret singular com el caràcter invasiu d'espècies al·lòctones de vegetació com és el cas de l'om siberià.


 

Categories: 
Municipis: 
Alt Urgellla Seu d'Urgell

Relacionats

Article

El passat 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient, va finalitzar la 8a edició de la Setmana de la Natura, en la qual 313 organitzadors han celebrat 523 activitats, on milers de participants s’han involucrat per conscienciar sobre la necessitat de tenir cura de la natura i el territori.

Notícia

En concret el Palau d’Esports, el Camp de futbol Emili Vicente i la pista polivalent.
 

Notícia

En les darreres setmanes, s’han alliberat a diferents torrents del Parc Natural del Montseny 620 exemplars de tritó del Montseny (Calotriton arnoldi), una espècie catalogada en perill crític d'extinció i endèmica de Catalunya. 

Butlletí