Comparteix l’energia amb el teu ajuntament

Font: ICAEN.cat

16/06/2023 - 20:50

Contacta amb el teu ajuntament per conèixer si hi ha iniciatives d’autoconsum col·lectiu o de comunitats energètiques al teu municipi de les quals en puguis formar part.

La normativa vigent permet compartir l’energia generada per una instal·lació fotovoltaica ubicada en la coberta d’un edifici amb els consumidors situats a menys de 2.000 metres d’aquesta instal·lació. 

És el que s’anomena autoconsum col·lectiu a través de xarxa.

Per exemple: una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum instal·lada a la coberta d’un poliesportiu municipal, a la qual s’hi podrien associar els habitatges situats a menys de 2.000 metres.

No cal que els habitatges es connectin físicament a la instal·lació, sinó que, seguint els procediments i passos necessaris, una part de l’energia generada per aquella instal·lació fotovoltaica s’assigna a l’habitatge, gaudint així d’un estalvi en la factura d’electricitat.

 

Les comunitats energètiques articulen l'autoconsum col·lectiu a través de xarxa

Es defineixen les comunitats energètiques com una forma d’organitzar-se entre la ciutadania, les pimes i/o les administracions locals per decidir com produir, gestionar i utilitzar l’energia amb l’objectiu de beneficiar-se col·lectivament, tant des d’un punt de vista ambiental, econòmic com social.

Per exemple, mitjançant l’autoconsum col·lectiu, però també autogenerant energia tèrmica d’origen renovable, millorant l’eficiència energètica o desenvolupant sistemes de mobilitat sostenible.

Des del punt de vista normatiu, per esdevenir una comunitat energètica cal constituir una entitat jurídica que ha de complir una sèrie de requisits. La majoria de comunitats energètiques s’estan constituint en forma de cooperativa o d’associació, però no és l’única forma possible.

Molts ajuntaments i ens locals estan prenent la iniciativa en la constitució de comunitats energètiques per poder portar a terme projectes d’autoconsum col·lectiu en els quals pugui participar la ciutadania i beneficiar-se així dels avantatges d’aquest tipus d’instal·lacions, sense la necessitat de disposar de plaques solars a la coberta del seu edifici.

Contacta amb el teu ajuntament per conèixer si hi ha iniciatives d’autoconsum col·lectiu o de comunitats energètiques al teu municipi de les quals en puguis formar part.

El paper de la ciutadania en el nou model energètic està canviant radicalment respecte de l’actual, passant a tenir un rol actiu, responsable i participatiu, especialment, en el cas de l’energia elèctrica.

Les comunitats energètiques són un element clau per a l’apoderament de la ciutadania, les pimes o les administracions locals i afavoriran la transició d’un model energètic centralitzat com l’actual a una organització molt més descentralitzada. Són també una eina que facilitarà l’aplicació de noves estratègies per lluitar contra la pobresa energètica.

Les comunitats energètiques contribuiran a l’objectiu de desenvolupar un model energètic que, més enllà de ser renovable, sigui participatiu i democràtic, amb un fort component d’apoderament social.


 

Relacionats

Article

Les diverses administracions supramunicipals organitzadores de la Setmana Europea de l'Energia Sostenible a Catalunya han preparat aquest interactiu amb recursos per promoure l'autoconsum compartit i les comunitats energètiques.

Article

Del 20 al 22 de juny, celebra la Setmana Europea de l'Energia Sostenible 2023 #EUSEW2023

Article

Arrenca la campanya per activar més d’un miler de Comunitats Energètiques

Butlletí