Catalunya emet 5,9 tones de gasos d'efecte hivernacle per càpita

21/11/2016 - 08:44

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic publica per primer cop les dades d’emissions de CO2 per demarcacions.

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha publicat per primer cop les dades d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) a Catalunya desagregades per demarcacions. Els inventaris estan elaborats a partir del format establert pel Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (GIECC, o IPCC, per les seves sigles en anglès) a les seves guies, que divideixen el conjunt de les emissions de GEH –CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6– en diferents sectors.

Durant el 2014, Catalunya va emetre 43.690 milions de tones de CO2 equivalent (MtCO2eq). Per demarcacions, la que més GEH va produir és la de Barcelona (25.056 MtCO2eq), un 57,3% del total; seguida per Tarragona (9.669 MtCO2eq),un 22,1%; Girona (4.491 MtCO2eq), un 10,3%; i Lleida (4.474 MtCO2eq ), un 10,2%. En general, les activitats que van generar més emissions són les relacionades amb el processament de l’energia, tret de la demarcació de Lleida, on van quedar força igualades amb les provinents del sector agrícola.

El càlcul s’ha realitzat a partir de les dades facilitades pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient corresponents als anys 2005, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014 –el darrer any amb dades disponibles– per a cada demarcació i per al conjunt de Catalunya. L’elaboració d’aquest inventari requereix d’un any de recull i processament de dades i de sis mesos de verificació per part de la Comissió Europea. Aquest és el motiu del retard entre la publicació de l’inventari i l’any analitzat.

Dades basades en la producció

La construcció de l’inventari es fa en clau de tot l’Estat, ja que aquestes són les dades que es sotmeten a verificació. Posteriorment es desagreguen tant a nivell de comunitats autònomes com de províncies. Per aquest motiu les dades d’emissions per a cada sector són més representatives de la realitat quan es refereixen a un àmbit territorial més gran que no pas a un de més concret.

Cal tenir en compte que els inventaris, calculats seguint les directrius de l’IPCC, mostren les emissions que tenen lloc en un territori concret, però no recullen les emissions produïdes fora d’aquell territori per activitats que són necessàries per abastir-lo. És a dir, es fan des del punt de vista de la producció i no del consum. Aquesta reflexió és vàlida per als inventaris de qualsevol abast territorial, però pren més importància en el cas d’inventaris d’àmbits com les províncies, que tenen lligams econòmics i de fluxos de recursos molt intensos.

Més informació

Etiquetes: 

Relacionats

Notícia

Les emissions de CO₂ vinculades als combustibles fòssils del conjunt de la Unió Europea s'han reduït un 8%.

Butlletí