Catàleg d'abelles del Montseny

04/09/2023 - 09:41

El primer catàleg d'abelles del Parc Natural del Montseny identifica 274 espècies

Imatge: Abella minera solitària (Andrena subopaca), recol·lectant pol·len a la flor de Potentilla montana. Autor: Narcís Vicens


 

El Parc Natural del Montseny ja disposa d’un primer catàleg d’abelles silvestres, elaborat pel Grup d’Ecologia d’Insectes i de Pol·linització del CREAF. En aquest inventari, s’han identificat 274 espècies de 37 gèneres, però la xifra es preveu que serà més elevada perquè encara hi ha espècimens pendents d’identificar i cal ampliar els mesos de prospecció, ja que hi ha períodes pendents d’estudiar.

Els pol·linitzadors són vitals per a l’ecosistema, ja que contribueixen a la reproducció sexual del 85 % de les espècies d’angioespermes (plantes amb flor) i el 70 % dels principals cultius agrícoles depenen de la pol·linització animal. Per tant, fan una funció cabdal en la producció agrícola i la nutrició humana.

Fins ara, s’han determinat 274 espècies d’abelles pertanyents a 37 gèneres.

Segons constata la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) (2016) de les zones de les quals es disposa de dades, s’ha detectat un descens de la diversitat de pol·linitzadors silvestres. Els motius són diversos: el canvi climàtic pot alterar el cicle vital d’aquests insectes, també els afecten els plaguicides que s’utilitzen en agricultura i els canvis en els usos del sòl, amb la reducció d’espais oberts, impliquen la reducció o eliminació dels seus hàbitats. 

A Europa, el 2022 es va iniciar un pla pilot: el projecte SPRING (Strengthening Pollinator Recovery through INdicators and monitorinG), que vol testar la metodologia proposada en el pla europeu pel futur seguiment del pol·linitzadors (EU Pollinator Monitoring Scheme , EU-PoMS. 2021) i crear una xarxa de seguiment a escala europea de la riquesa i abundància dels principals grups d’insectes pol·linitzadors. També s’està engegant la Estrategia nacional de seguimiento de los polinizadores a l’Estat espanyol i a Catalunya recentment es va publicar el primer Informe sobre l'estat de conservació dels pol·linitzadors silvestres a Catalunya i s’està engegant el Pla de seguiment de pol·linitzadors de Catalunya

Per aplicar mesures de gestió per afavorir els pol·linitzadors, i principalment les abelles silvestres, el Parc Natural del Montseny va encarregar al CREAF elaborar un primer catàleg d’abelles d’aquest espai protegit. Aquest inventari s’ha elaborat a partir d’estudis previs que ja s’havien fet al Montseny i gràcies a la identificació de mostres i prospecció per part de l’entomòleg Òscar Aguado, un treball finançat pel Parc. 

Fins ara, s’han determinat 274 espècies d’abelles pertanyents a 37 gèneres. És un bon nombre si és té en compte que a la península se n’han identificat 1.100 repartides en 50 gèneres. Per tant, al Parc Natural del Montseny es troben representats fins a un 74 % dels gèneres d’abelles de tota la península i fins i al voltant del 25 % de les espècies. Per a cada espècie inclosa en el catàleg, es detalla la següent informació: substrat de nidificació, alimentació, tipus d’organització, fenologia i estatus de conservació.

 

Mesures per afavorir els pol·linitzadors

A més, hi ha un nombre considerable d’espècies que es considera que tenen dades insuficients i no és possible descartar que algunes de les espècies trobades estiguin de fet en situació d’amenaça més preocupant. Per tant, des del CREAF alerten que és important incorporar en el Parc Natural del Montseny mesures de gestió que afavoreixin la conservació d’abelles com d’altres pol·linitzadors en general. En aquest sentit, en l’informe sobre els pol·linitzadors silvestres a Catalunya s’apunten tot de mesures i bones pràctiques per a la seva conservació.

Reduir l’ús dels pesticides, mantenir flors en els vorals de camins i evitar la competència amb l’abella de la mel són les principals mesures que proposen. Per mantenir la diversitat d’hàbitats, cal que hi hagi prats i espais oberts o bé zones més grans obertes com el pla de la Calma o altres zones culminals del Parc Natural. 

 


 

Categories: 
Municipis: 
Vallès Oriental

Relacionats

Notícia

A Bigues i Riells del Fai, el projecte Llegim el Riu vol impulsar la participació ciutadana per millorar l’estat dels rius. Aquest dimarts s’ha fet una jornada emmarcada dins la programació per celebrar el Dia de la Terra.

Butlletí