Biomassa, trencant mites per reivindicar-la

03/05/2021 - 11:18

La Diputació de Girona fomenta amb quatre videocàpsules una gestió forestal sostenible i l'ús de la biomassa 

El Servei de Medi Ambient vol conscienciar de la necessitat d'abandonar els combustibles fòssils per un recurs energètic net, més econòmic i molt abundant als boscos de les comarques gironines

Actualment, només es treu profit del 31,5 % del potencial de biomassa a la demarcació, fet que també perjudica la capacitat de resiliència forestal als efectes del canvi climàtic

La Diputació de Girona, a través del Servei de Medi Ambient, ha impulsat l'edició de quatre videocàpsules amb l'objectiu de promoure una gestió forestal sostenible a les comarques gironines i, alhora, potenciar l'ús de la biomassa com a recurs energètic, en detriment dels combustibles fòssils. 

Actualment, el 72 % de la superfície de la demarcació és terreny forestal (el doble que fa cent anys), del qual el 57 % correspon a boscos densos. L'abandonament progressiu de la seva gestió agroforestal ha propiciat boscos més continus i menys diversos en espècies, un fet que en redueix la capacitat de resiliència davant fenòmens relacionats amb el canvi climàtic (sequeres, incendis o pluges torrencials) i que cada cop són més freqüents. 

Aquest fet, en paral·lel, també impedeix que es tregui profit de la biomassa que es genera en aquests boscos. Segons un estudi de la Diputació de Girona i el Clúster de Bioenergia de Catalunya, només s'aprofita el 31,5 % del potencial d'aquest recurs energètic, el qual, a més de no generar emissions de CO2, és més econòmic i pot oferir beneficis complementaris, com ara la creació de llocs de treball al medi rural. 

Per mitjà de les quatre videocàpsules (documentals curts, d'uns tres minuts de durada cada un i subtitulats també en anglès) s'aprofundeix precisament en aquesta necessitat de preparar-se per a la transició energètica que el territori gironí ha d'afrontar la propera dècada. Per fer-ho, és necessari fomentar aquesta gestió forestal sostenible, que és perfectament compatible amb la conservació de la biodiversitat i amb l'ús públic dels boscos amb un tractament proper als processos naturals.

Des d'avui i fins a mitjan abril, cada dijous s'anirà descobrint una d'aquestes videocàpsules. Els vídeos, que estaran en obert al canal YouTube de la Diputació de Girona, tractaran dels temes següents:

Biomassa, trencant mites per reivindicar-la

Gestió sostenible als boscos

Quan els propietaris forestals lideren la gestió forestal

Quan els ajuntaments lideren la gestió forestal 

 

Una prioritat per a la Diputació de Girona

Des de fa temps, el Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona ha apostat per la biomassa com a font d'energia renovable, local i sostenible. En aquest sentit, i gràcies al suport tècnic i econòmic de l'ens supramunicipal, s'han instal·lat calderes de biomassa i xarxes de calor que han fet possible deixar d'utilitzar combustibles fòssils en cent deu edificis i quaranta-cinc municipis de les comarques gironines. 

A més, s'han convocat subvencions dirigides als ajuntaments perquè instal·lin calderes als seus municipis i se'ls ha ajudat a redactar plans estratègics i projectes d'ordenació forestal per planificar una gestió adequada dels seus boscos i fer-ho de manera conjunta amb els propietaris. A la demarcació, el 75 % del bosc és de propietat privada. 

La Diputació de Girona, doncs, treballa per a la gestió activa del territori, per trobar vies de col·laboració entre els òrgans públics i els propietaris forestals amb l'objectiu de millorar, conservar i aprofitar els boscos i reduir-hi els riscos. La corporació els facilita eines i suport perquè assoleixin una gestió dels seus boscos sostenible econòmicament i ambientalment mitjançant la planificació i la gestió forestal conjunta. 


 

Categories: 

Relacionats

Article

Aquesta píndola informativa s'ha realitzat per part de la Diputació de Girona en el marc de la Setmana Europea de l'Energia Sostenible 2023.

Article

Barcelona Energia apel·la a la lluita contra el canvi climàtic amb l’ús d’energia renovable.

La comercialitzadora pública d’energia 100% renovable de l’àrea metropolitana de Barcelona llança una nova comunicació centrada a conscienciar sobre la necessitat de revertir els efectes de l’escalfament global.

Article

Arrenca la campanya per activar més d’un miler de Comunitats Energètiques

Butlletí