Barberà del Vallès estalvia més de 200.000 euros l'any en energia

13/04/2017 - 11:52

L'Ajuntament de Barberà del Vallès continua amb les actuacions d’estalvi i eficiència energètica en l’enllumenat públic i les dependències municipals. Les mesures executades fins al moment han suposat un estalvi de més de 200.000 euros l'any en els costos energètics del consistori. Actualment es treballa en l’optimització dels contractes existents amb les companyies subministradores.

L'Ajuntament de Barberà del Vallès ha realitzat en els darrers anys diverses actuacions en el marc de diferents projectes d’eficiència energètica i d’estalvi econòmic per tal de millorar els costos que suposen els subministraments d’electricitat i gas per al consistori. Aquesta línia de treball ha suposat un mecanisme de lluita per a la contenció de la despesa atesa la tendència a l’alça del cost de l’energia.

En les dependències municipals s’han realitzat principalment accions per a la reducció de costos. Ja en l’any 2013, es van invertir 39.000 euros per tal d’eliminar les penalitzacions per energia reactiva per part de les companyies elèctriques en 9 edificis dels quals les penalitzacions suposaven més de 33.000 euros l'any de sobre costos. Actualment, s’ha realitzat un estudi per a l'optimització en tots els edificis municipals de les potències i tarifes contractades amb les companyies subministradores d’energia. Es modificarà la contractació en 22 edificis.

En enllumenat públic, a finals de l’any 2014 es va iniciar un projecte en aquest cas amb l’objectiu de reduir el consum energètic i a la vegada produir un estalvi econòmic. El projecte ha consistit en la substitució de les làmpades existents per làmpades d’inducció i halogenurs metàl·lics ceràmics per reduir la despesa energètica i assolir els nivells lumínics marcats per la normativa sectorial. Aquest projecte desenvolupat principalment durant el 2015 i 2016 amb un pressupost total de 504.000 euros ha comptat amb una subvenció de Generalitat de Catalunya de 133.000 euros i de Diputació de Barcelona de 109.557 euros. 

En edificis municipals, l’ajust de la contractació prevista en l’estudi permetrà estalviar  75.000 euros l'any. En enllumenat públic, la reducció del consum i de la potència instal·lada, i l’ajust dels contractes elèctrics dels diferents quadres de comandament que no serà només de la potència contractada sinó també de la tarifa elèctrica seleccionada, suposen un estalvi de 136.000 euros l'any, el que permetrà recuperar la inversió realitzada directament per l’Ajuntament en un període de 2 anys.

La reducció de costos assolida en enllumenat públic suposa un estalvi del 29% sobre la despesa anual d’aquest servei, mentre que la suma de les actuacions en enllumenat i edificis suposen un estalvi del 16% sobre els costos elèctrics totals del consistori.

Quant a l’ajust dels contractes, l’Ajuntament ja ha realitzat les sol·licituds per modificar 89 contractes. Tanmateix, de totes les sol·licituds realitzades només 34 es troben actualment en tràmit. Les 55 sol·licituds restants es troben bloquejades per la companyia elèctrica que ha requerit documentació extraordinària complicant-ne la gestió. S’espera poder superar aquest obstacle ben aviat.

S'inicien les actuacions de millora i estalvi energètic sobre les instal·lacions d’enllumenat en 16 edificis de titularitat municipal

A partir de la redacció i aprovació del Pla d’acció per a la implementació de les accions de millora d’enllumenat recollides a les auditories energètiques realitzades a 16 dependències municipals de Barberà del Vallès, l’Ajuntament inicia els treballs de substitució de fluorescents i bombetes així com la implantació d’automatismes per a l'encesa i apagada de l’enllumenat. 

L'Ajuntament de Barberà del Vallès iniciarà durant el mes de març un conjunt d’actuacions sobre l’enllumenat de 16 edificis municipals en el marc del Projecte d’Eficiència Energètica en la il·luminació de dependències i instal·lacions municipals. Es preveu un període d’execució del projecte d’aproximadament 7 mesos (inici març i finalització setembre 2017) en què a més de realitzar gairebé 1400 actuacions directament vinculades a l'eficiència energètica i valorades en un cost addicional de 121.163 euros, també es portaren a terme una sèrie de millores de manteniment i reposició de materials en aquestes instal·lacions.

També es preveu que un 63% d’aquesta inversió tingui un període de retorn inferior a 6 anys, la resta dedicada a accions amb contingut més divulgatiu i de sensibilització  tindran un període de retorn de fins a 13 anys. D’aquesta manera el conjunt de totes les actuacions permetran recobrar la inversió realitzada en base als estalvis obtinguts en el període de 7,3 anys. El total de la inversió es finançarà el 46% per la Diputació de Barcelona i el 54% per l’Ajuntament de Barberà del Vallès, que assumeix així mateix el cost addicional de la mà d'obra requerida, per import de 35.431,10 euros, dins del contracte de manteniment i conservació d’edificis i dependències municipals que en l’actualitat ja ve executant SABEMSA. Es preveu un estalvi energètic anual de 108.564 kWh equivalent a l'emissió a l'atmosfera de 33,43 Tm de CO2/any.

Les actuacions previstes se centren en la substitució de làmpades incandescents per fluorescents compactes, fluorescents convencionals per fluorescents d'alta eficiència, balast convencional dels tubs fluorescents per balast electrònic, làmpades halògenes dicroiques de 50 W per làmpades LED de 10 W, làmpades de vapor de mercuri per làmpades d’halogenurs metàl·lics, i la instal·lació de dispositius d’encesa i aturada automàtica de l'enllumenat.


 

Categories: 
Municipis: 
Vallès OccidentalBarberà del Vallès

Relacionats

Article

Els treballs inclouen la renovació de lluminàries tant d’espais interiors com exteriors de l’equipament.

Notícia

Segons l'Informe anual d'energia i aigua 2023 de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, el consistori i els edificis i equipaments municipals han reduït el consum energètic, d'aigua i d'emissions generades

Notícia

La mesura permetrà millorà l’eficiència energètica i reduir la contaminació lumínica als carrers del nucli urbà i a totes les urbanitzacions que encara no compten amb llums LED

Butlletí