Assessorament Energètic a Tarragona

16/02/2023 - 09:22

El Punt d’Assessorament Energètic de Tarragona atèn de manera individualitzada 350 persones durant el seu primer any de funcionament

Més de dues-centes famílies s’han beneficiat dels ajuts d’urgència en matèria de pobresa energètica tramitats durant el 2022 per l’IMSST i valorats en prop de 50.000 €

Després de la posada en marxa, ara fa just un any del Punt d’Assessorament Energètic (PAE) de Tarragona, l’Institut Municipal de Serveis Socials fa balanç d’aquests primers 12 mesos de funcionament. El PAE naixia al febrer de 2022 com un servei especialitzat d’assessorament i suport en matèria de pobresa energètica i de garantia de dret als subministraments bàsics d’aigua, llum i gas a tota la ciutadania.  

La consellera de Serveis Socials i presidenta de l’IMSST, Inés Solé, ha denunciat “el col·lapse del sistema amb un encariment total del preu de l’energia que afecta tant a l’Ajuntament com a totes les llars, i en contraposició a aquesta situació de vulneralització de drets es troben els beneficis milionaris de les energètiques”. Solé ha denunciat que “mentre el cost de les factures augmenta, la pobresa energètica va a l'alça i les energètiques s’enriqueixen a costa d'ofegar a la població”. “Evidentment, amb aquest panorama, les administracions locals, les més properes al ciutadà, hem de parar el cop, i aquesta és la raó de ser del PAE, ajudar la població tarragonina a fer front a la situació”, ha conclòs la consellera de Serveis Socials. 

 

El treball del primer any

Durant l’any 2022, el PAE ha atès 350 persones a través del seu servei individualitzat d’informació, assessorament energètic als usuaris a partir de consells d’estalvi i eficiència energètica; i també de suport en la realització de gestions amb les comercialitzadores.  

Una altra línia d’actuació del Punt d’Assessorament Energètic és la gestió dels informes de vulnerabilitat a partir de les llistes d’usuaris deutors que arriben de les comercialitzadores, pendents de tall de subministrament. A partir d’aquestes llistes, l’agent social del PAE es posa en contacte amb els usuaris així com amb el seu professional de referència per tal de valorar-ne l’estat de vulnerabilitat. Els informes de vulnerabilitat positius gestionats des del PAE, que han estat 194 durant aquest 2022, s’envien a la comercialitzadora per tal d’evitar el tall de subministrament d’electricitat, gas o aigua previst. 

Les persones ateses pel PAE sempre venen derivades de l’IMSST, ja sigui a través de les diverses professionals referents de Serveis Socials o a través dels llistats de talls de subministrament programats per les empreses comercialitzadores. 

La Part Baixa ha estat la zona de la ciutat amb més usuaris atesos pel PAE durant el 2022 amb 93 atencions, seguida de la Part Alta amb 74,53 a Torreforta i 51 a Bonavista. Pel que fa a la franja d’edat i al sexe dels usuaris, la gran majoria d’atencions s’han fet a persones entre els 40 i els 59 anys, majoritàriament dones que viuen soles o en unitats familiars de 2 o 3 persones. 

 

Altres tipus d'intervencions

El PAE també realitza visites a domicili, si és necessari, per diagnosticar la situació de l’habitatge, la despesa i l’ús de l’energia de la família, així com acompanyar en l’aplicació de mesures que millorin l’eficiència energètica, permetin la reducció del cost de la factura i el confort a la llar. 

D’altra banda, el PAE realitza actuacions d’intevenció grupal amb l’objectiu d’informar, assessorar i capacitar la ciutadania en relació a la gestió dels subministraments i els seus drets. Amb aquesta finalitat, s’organitzen sessions d’assessorament sobre pobresa energètica i estalvi energètic. Durant l’any 2022, en coordinació amb la Xarxa de Centres Cívics de Tarragona es van oferir sis sessions del taller “La factura de la llum i mesures d’estalvi” a Bonavista, Torreforta, Llevant, Sant Pere i Sant Pau, Part Alta i Sant Salvador.  Tal com ha explicat la consellera Solé, “amb aquestes accions fem èmfasi en la importància de la informació com a eina d’apoderament de la ciutadania, qui ha de conèixer les claus per poder decidir la tarifa i comparar amb altres comercialitzadores depenent de la situació de cada usuari”.   

 

Ajuts d'urgència social 

Durant el 2022, a través del PAE, l’IMSST ha assumit el cost de les factures de fins a 254 famílies usuàries que no hi podien fer front, tramitat fins a 545 ajuts puntuals d’urgència en matèria de pobresa energètica.  

D’aquests 545 ajuts, 471 han estat de llum, 64 de gas i 10 d’aigua. En total, això ha suposat per a l’IMSST un import en ajuts per pobresa energètica de 46.094 € (40.815 en llum, 3.435 corresponent a gas i 2.090 a aigua).  

A banda dels ajuts puntuals d’urgència i per tal de fer front a aquestes necessitats de la ciutadania en matèria de pobresa energètica, durant el passat 2022 l’IMSST també va tramitar 577 ajuts a través del fons social d’EMATSA, els quals suposen una despesa de 62.259,54 €, i ara mateix hi ha instal·lats fins a 33 comptadors socials d’aigua.


Categories: 
Municipis: 
TarragonèsTarragona

Relacionats

Article

El Ple aprova el projecte per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, una planta de cogeneració i punts de càrrega de vehicles.

Notícia

L’IMET ha aprofitat les vacances de Nadal per avançar en les accions de confort tèrmic a les llars d’infants municipals

Butlletí