Arenys de Mar instal·la el primer abalisament ecològic de Catalunya

15/06/2018 - 09:14

Arenys de Mar acaba d'instal·lar un sistema d'abalisament ecològic per protegir les zones de bany de les platges d'Arenys de Mar. El sistema pretén ser el màxim de respectuós possible amb el fons i la vida marina associada del litoral arenyenc.

La principal novetat és la instal·lació de biòtops o estructures submarines amb cavitats i lleixes de formes i mides diverses, que tenen una doble funció. D'una banda, la fixació de les boies principals (les boies grans que marquen la línia de 200 metres de la costa i les de capçalera de canal nàutic), en detriment dels antics blocs de formigó que s'havien de posar i treure cada temporada de bany, amb un impacte important sobre el fons marí. I, de l'altra, el foment de la vida submarina que pot colonitzar aquests biòtops o punts d'interès biològic. 

Una vegada instal·lades, aquestes estructures es deixen al fons marí i cada any només s'hi han de fixar les boies de superfície, de manera que es redueix considerablement tota l'operativa i els costos associats. En total, s'han col·locat 28 biòtops de punta a punta del litoral d'Arenys de Mar, amb separacions que oscil·len entre els 125 i els 150 metres.

Amb tot, el principal avantatge de l'ús de biòtops és la contribució a la biodiversitat marina gràcies a la creació d'hàbitats que puguin ser colonitzats, amb el temps, per les espècies dels ecosistemes marins d'aquest tram del litoral mediterrani.

Cal destacar també la instal·lació de tres canals nàutics, un per platja, per a l'entrada i sortida controlada d'embarcacions i artefactes flotants. Aquests canals estan delimitats per boies que van fixades al fons marí amb un ancoratge ecològic, tipus hèlix, que evita també l'ús dels antics blocs de formigó de posar i treure i l'impacte corresponent sobre el fons marí.

A més, també s'incorpora com a novetat l'abalisament de l'espigó de llevant del port d'Arenys, a tocar de la platja del Cavaió, i de l'antic espigó de la platja de la Musclera, a tocar amb el terme municipal de Caldes. En aquest cas s'ha fet amb dos propòsits: evitar el bany en aquests indrets perillosos i sobretot la utilització d'aquestes estructures per llançar-se a l'aigua, i protegir l'estada de corbs marins emplomallats (Phalacrocorax aristotelis) i d'altres aus protegides, que s'ha demostrat que fan ús temporal d'aquestes estructures artificials.

L'Ajuntament ha posat molt d'èmfasi en el retorn d'informació del funcionament de l'abalisament ecològic a la població. Per això, anualment, es farà un doble seguiment científic dels 28 biòtops instal·lats, un a l'hivern i un a l'estiu, per analitzar la colonització de vida marina d'aquests punts. A partir de les dades obtingudes, es realitzaran activitats de sensibilització ambiental adreçades a les escoles i a la població d'Arenys de Mar.

Tot i que algun municipi costaner està fent proves pilot del sistema, gràcies a aquest canvi radical en l'enfoc del servei d'abalisament, Arenys de Mar es converteix en el primer municipis del litoral català a abalisar tota la seva zona de bany amb estructures biològiques i de molt baix impacte en el medi marí.


 

Categories: 
Municipis: 
MaresmeArenys de Mar
Etiquetes: 

Relacionats

Notícia

La brigada municipal ha començat a utilitzar aigua no potable del pou del Xifré pel baldeig de riera i carrers. 

Notícia

Comencen les obres del MITECO per protegir el front litoral a Premià de Mar.

Article

L’increment dunar, equivalent a quasi cinc camps de futbol, reforça la protecció del litoral contra els temporals.

Butlletí