10 reptes prioritaris per al desenvolupament sostenible de Catalunya

11/12/2023 - 14:49

El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible ha identificat una desena de reptes prioritaris per a la sostenibilitat del nostre país en l'edició del 2023, en una anàlisi que incorpora propostes estratègiques d’actuació per fer-hi front.

Catalunya fa front a reptes transcendentals en l’àmbit econòmic, social i ambiental que condicionen tant el seu present com el seu futur. En aquest context, en el seu plenari de 20 gener de 2020, el CADS va prendre la decisió d’elaborar, a iniciativa pròpia i de manera periòdica, una opinió del Consell on s’identifiquessin les qüestions prioritàries per a la sostenibilitat del país en cada moment. La primera edició, corresponent a l’any 2021, va ser lliurada al Govern per la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en la seva reunió de 15 de febrer de 2022.

La segona edició d’aquesta opinió identifica deu reptes per al desenvolupament sostenible, mantenint l’estructura de decàleg de la versió anterior.  No obstant això, el CADS va voler donar-hi un caràcter més propositiu i, per aquest motiu, inclou una proposta d’actuacions palanca per a tres dels deu reptes identificats. Es tracta d’actuacions prioritàries per abordar els reptes plantejats. Han de ser actuacions viables, concretes i amb potencial transformador, és a dir, amb capacitat de generar canvis, i haurien de poder-se començar a implementar l’any 2023. Poden anar adreçades tant als diversos nivells de govern actuants a Catalunya com a les empreses/sector privat, entitats i associacions, i al conjunt de la ciutadania.

Una segona novetat de l’edició de 2023 és la implicació de l’Aliança Catalunya 20303 en la identificació dels reptes i de les actuacions palanca. L’Aliança Catalunya 2030 és un espai de treball conjunt entre organitzacions públiques i privades compromeses amb els ODS creada pel Govern seguint un mandat del Parlament de Catalunya de novembre de 2018. En el moment de tancar l’edició d’aquesta opinió, compta amb més de 75 organitzacions de naturalesa molt diversa.

Podeu consultar l'informe complet a l'enllaç: 10 Reptes per al desenvolupament sostenible de Catalunya. Edició 2023

 


 

Relacionats

Article

L’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Notícia

Agricultura ecològica, energies renovables, ocupació, habitatge o reciclatge, alguns dels reptes de la comarca en la implementació de l’Agenda 2030

Article

Per què Espanya i la resta del món se la juguen a l'èxit dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Butlletí