Jornades: La Central de Compres del món local

dimecres, 15 març, 2017 - 09:00 a dijous, 30 març, 2017 - 15:00

Des de l’òptica de la contractació pública l’any 2016 va ser un any d’importants canvis en la seva normativa. Per una banda, l’intens debat sobre l’entrada en vigor al mes d’abril, l’efecte directe i el seu abast, de les directives comunitàries, i en especial la Directiva 2014/24/UE de contractació pública; per altra, la promulgació del Decret-llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents de contractació pública, on desapareixien i afloraven nous procediments de contractació, entre d’altres; i per últim, els diferents informes, dictàmens i esborranys d’una nova llei de contractes del sector públic estatal, que han tingut com a colofó l’inici de la tramitació del Projecte de llei de contractes del sector públic, el passat 2 de desembre.

Mentrestant, els òrgans de contractació locals no han aturat les seves necessitats de contractació. De fet, les han hagut de seguir gestionant malgrat un entorn jurídic mutant. Aquest any 2017, de fet, consolidarà aquesta continuïtat convulsa amb els debats i modificacions d’un nou marc jurídic contractual. Els continguts del programa de les Jornades de la Central de Compres de l’ACM d’aquest any, van dirigits a tècnics, gestors i responsables de la contractació i compres de les entitats locals, i tenen com a principal objectiu reflexionar i difondre els textos vigents i determinades expectatives dels operadors, així com de forma molt clara, ser un espai de reflexió de determinats procediments o mancances que des del món local hem d’afrontar.

De fet, enguany fem un esforç en introduir encara més espai a les bones pràctiques en matèria de contractació pública impulsades per governs locals. Posar-les en comú, analitzar errors habituals dels òrgans de contractació o conèixer les experiències punteres en contractació electrònica, esdevé més necessari que mai.

Objectius

  • Divulgar la contractació agregada i conjunta des de la tècnica de contractació de la Central de Compres per l’obtenció d’economies d’escala en els preus, seguretat jurídica en els acords d’adjudicació i simplificació del procediment.
  • Difondre els diferents Acords marc de la Central de compres i els procediments dels contractes basats que adjudiquin les entitats locals destinatàries.
  • Donar a conèixer l’aplicació de la Directiva 2014/24/UE en els criteris d’adjudicació, medi ambient, divisió en lots com a suport a les pimes, consultes preliminars de mercat,  clàusules  socials, modificació del contracte...
  • Exposar, de forma pràctica, l’aplicació dels criteris i subcriteris d’adjudicació dels diversos tipus de contractes, d’acord amb la jurisprudència dels Tribunals de Justícia de la Unió Europea i el de Recursos Contractuals de Catalunya.
  • Reflexionar sobre l’obligació de la contractació electrònica del òrgans de contractació locals, a partir de l’abril de 2018, i veure’n ja aplicacions pràctiques de les entitats locals.
  • Apropar la formació en contractació pública de forma territorial, així com identificar noves necessitats en les properes licitacions per part dels futurs ens destinataris.

Més informació i inscripcions


 

Categories: 
Compra verda/Consum

Relacionats

Opinió

Les alternatives inclourien la defensa dels serveis públics i els béns comunitaris, en la seva titularitat, gestió i provisió; per garantir que les cures i els serveis relacionats estiguin coberts per a tots. Per assegurar les sobiranies sobre els recursos, com és l’alimentària i l’energètica. I per preferenciar, en definitiva, nous models i opcions des dels ecofeminismes i des de l’economia feminista, ecològica, social i solidària.

Notícia

La iniciativa pública compta amb participació municipal i privada per potenciar la gestió energètica descentralitzada, amb generació d'àmbit local i autoconsum compartit

Article

La Mancomunitat Penedès-Garraf i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès sumen forces per desenvolupar un nou model energètic al territori

Butlletí