Curs. La dimensió urbana de la UE: estat de la qüestió

dilluns, 30 novembre, 2020 - 10:00 a 11:30

LA DIMENSIÓ URBANA A LA UE: ESTAT DE LA QÜESTIÓ

CUIMPB

 

INSCRIURE'S  Imprimir

 

Aquest curs serà online. És gratuït i cal inscriure's en aquesta pàgina

 La necessitat de dissenyar polítiques de desenvolupament urbà sostenible ha adquirit en els últims anys una importància sense precedents degut al creixement de les zones urbanes, d’altra banda la necessitat de repensar l’àmbit urbà serà més rellevant que mai en l’escenari post-COVID19.

La UE ha estat l’espai polític i econòmic on s’ha cristal·litzat de manera més tangible el desenvolupament d’un marc normatiu pel foment de les polítiques urbanes sostenibles. Per fer-ho, la UE ha fomentat la implantació de polítiques urbanes integrals (multinivell, multidimensional i multiactor) a partir de declaracions polítiques com la Carta de Leipzig (2007), però també d’instruments com els programes europeus URBAN, URBACT, EDUSI i UIA. D’altra banda, la redacció de l’Agenda Urbana de la UE (UAEU), on s’han constituït 14 partenariats temàtics amb un model de treball multinivell de cooperació entre els estats membres, regions i el món local, ha estat el principal instrument de governança provat fins ara.

Actualment Europa segueix generant discurs en l’àmbit urbà, és per això que l’any 2019 el Centre de Recerca de la Comissió Europea (JRC) va elaborar el document per al debat “The Future of Cities”, on enumerava els principals reptes i tendències als quals hauran de fer front les ciutats europees del futur. Cal dir que aquests reptes no faran més que exacerbar-se després de l’actual crisis originada per la pandèmia del COVID19.

La tasca feta durant tots aquests anys, cristal·litzada en la UAEU, els programes europeus i la recerca del JRC, ha estat clau per influir en les prioritats del Nou Marc Financer de la UE (2021-2027), on la dimensió urbana pren una dimensió important amb la previsió de l’aprovació de la nova Iniciativa Urbana Europea, dotada amb un pressupost de 500 Milions €, o bé la inclusió de l’objectiu polític “Una Europa més propera als ciutadans”, que inclou l’àmbit urbà, en la nova política de cohesió.

 

En aquest webinari reflexionarem sobre el paper que ha tingut la UE en la configuració de les polítiques urbanes i parlarem del seu futur tenint en compte l’actual crisi del COVID19 i com aquesta pot fer canviar les prioritats de la UE i del seu discurs urbà.

 

 
30/11/2020 - Sala Mirador CCCB
10:00 - 10:10 Inauguració

- Maria José Garcia Celma, directora acadèmica del CUIMPB-Centre Ernest Lluch
- Pilar Díaz i Romero, diputada adjunta a l'Àrea de Presidència i delegada per a les Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona
   
10:10 - 11:10 Taula rodona

Currículum vitae Irene Navarro
Currículum vitae Jon Aguirre
Currículum vitae Eloi Juvillà

Modera: Gerard Mayol, tècnic de la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona
 
  • El paper de la Diputació de Barcelona com a pont entre Europa i el món local en el discurs urbà
    Eloi Juvillà, Direcció de Serveis d’Edificació i Logística, Diputació de Barcelona
  • La nova planificació estratègica
    Irene Navarro , coordinadora del Gabinet tècnic del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB)
  • Planificació urbana integral, aprenent d'Europa
    Jon Aguirre Such, soci de Paisaje Transversal i autor del llibre “Planificación Urbana Integral, aprendiendo de Europa”
11:10 - 11:25 Preguntes obertes
   
11:25 - 11:30 Cloenda
Oficina d'Europa i Estratègia Internacional de la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona
   

 

Organitzador: 
CUIMPB
Categories: 
Smart cities/Planificació urbana

Relacionats

Notícia
La Diputació de Barcelona organitza diversos actes en el marc dels 40 anys del Servei de Medi Ambient

Amb motiu de la celebració dels seu 40è aniversari, el Servei del Medi Ambient de la Diputació de Barcelona ha iniciat un cicle de Reflexions sobre el futur dels ens locals en el qual es podran escolltar les veus dels alcaldes i les alcaldesses que estan encapçalant algunes de les transformacions pioneres en sostenibilitat a Europa i al nostre país.

Notícia

La ciutat s'uneix amb el nou Hub ECCUS juntament amb vuit ciutats i vuit empreses per accelerar la recuperació davant de la Covid-19

Article

L’urbanisme tàctic és una fórmula de transformació urbana senzilla i poderosa, que segueixen ciutats de tot el món i que permet canviar com s’usa un espai amb elements temporals i més econòmics. Es basa en actuacions provisionals i reversibles, assequibles i àgils, com franges de colors, mobiliari urbà, jardineres que es poden moure o jocs pintats a terra.

Butlletí