El Masnou analitza la concentració de gas radó a deu equipaments municipals

04/04/2024 - 09:12

S’apliquen mesures correctives i preventives a les dues sales on s’han detectat nivells superiors al de referència: un soterrani del Complex Esportiu i un despatx del Casal de Gent Gran Can Mandri.

Durant aquest hivern s’ha mesurat, durant tres mesos i de manera constant, la concentració de gas radó en deu equipaments, ubicats a diferents zones del Masnou. En total, s’han col·locat 122 detectors en diferents sales i espais d’aquests edificis. Del total de sensors, només dos han donat resultats superiors al nivell de referència de la mitjana anual (300 Bq/m³), fixat pel Reglament sobre protecció de la salut contra riscos derivats de l’exposició a radiacions ionitzants (RD 1029/2022).

La primera sala en què s’ha detectat una concentració més gran de radó (512 Bq/m³) és el vestuari dels treballadors i treballadores del Complex Esportiu Municipal, situat en un soterrani del pavelló més antic de l’equipament. L’altra estança on s’ha registrat aquesta circumstància és un despatx del Casal de la Gent Gran Can Mandri (414 Bq/m³).

L’Ajuntament ja ha implantat mesures preventives en aquests espais. El soterrani del Complex Esportiu afectat deixarà d’utilitzar-se fins que no s’hi executi la intervenció recomanada pel mateix estudi, que dictamina que ningú no hauria d’estar-se més de 50 hores a l’any en aquesta sala. La mesura correctora proposada és excavar una arqueta sota el terra del soterrani, en contacte amb el subsol i permeable als gasos. Així, aquesta cavitat captarà el gas radó que emet el terreny i l’evacuarà a través d’un conducte que farà de xemeneia. Això ha de provocar que el gas deixi d’acumular-se al soterrani.

La solució que es proposa al despatx del Casal de la Gent Gran és molt més senzilla: s’ha de ventilar sovint l’espai, aprofitant que té finestres, o instal·lar-hi un sistema de renovació de l’aire que garanteixi la sobrepressió a la sala. Val a dir que l’estudi recomana la mateixa mesura, ventilar sovint, en dos espais més que no superen el límit de referència, però que s’hi acosten. L'un és una altra sala del mateix Casal (239 Bq/m³). L’altre, l’oficina d’atenció ciutadana de la comissaria de la Policia Local (287 Bq/m³).

Durant la tardor i l’hivern vinents es tornarà a mesurar la concentració de gas radó en aquests equipaments, especialment a les sales on se n’ha detectat la concentració més gran. S’hi comprovarà, per tant, si les mesures correctores funcionen. L’estudi elaborat aquest hivern el va sol·licitar l’Ajuntament del Masnou a l’Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió Ambiental de la Diputació de Barcelona, que el va encarregar a l’empresa especialitzada Tüv Nord Acpro. El Masnou ha estat el primer municipi de la província que ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona que es realitzi un estudi de concentració de gas radó.

L’Ajuntament del Masnou ha endegat aquestes actuacions en compliment de la moció que va aprovar el Ple Municipal el 22 de desembre del 2022 i d'acord amb el mapa del potencial del radó a Espanya elaborat pel Consell de Seguretat Nuclear (CSN, 2017) com una de les eines del Pla nacional d’actuació contra el radó. Gairebé tota la comarca del Maresme és una de les zones que el CSN ha declarat d’actuació prioritària. Són els territoris de l’Estat espanyol en què, per les seves característiques geològiques, tenen més risc de concentració de radó i és més probable trobar-hi edificis amb nivells elevats d’aquest gas.

 

Què és el gas radó?

El radó és un gas radioactiu que es produeix al sòl de manera natural, en desintegrar-se l’urani que contenen algunes roques, com les de granit i pissarra, entre d'altres. És un gas incolor i sense olor, així que passa completament desapercebut. L’exposició a aquest gas és considerada un problema de salut pública. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) estima que entre un 3 i un 14% dels casos de càncer de pulmó són atribuïbles al radó residencial. Per tant, segons aquestes xifres, el radó seria la segona causa de càncer de pulmó, després del tabac, i la primera entre les persones no fumadores.

Equipaments analitzats

Els següents són els deu equipaments municipals on s’han col·locat 122 detectors de radó durant tres mesos.

  • Casal de la Gent Gran Can Mandri
  • Escola Bressol Municipal Sol Solet
  • Complex Esportiu Municipal
  • Casa del Marquès
  • Escola Francesc Ferrer i Guàrdia
  • Mercat Municipal
  • Escola Marinada
  • Espai Escènic Ca n’Humet
  • Comissaria de la Policia Local del Masnou
  • Escola Bressol Municipal la Barqueta

 


 

Municipis: 
MaresmeEl Masnou
Etiquetes: 

Relacionats

Acte
11/05/2024 - 17:30
Plaça Nova de les Dones del Tèxtil del Masnou
Article

Un eucaliptus centenari malmès per la sequera és l’eix del nou espai de biodiversitat que Mataró ha dissenyat al Parc Central. Malauradament, es va haver de talar pel risc de caiguda, però encara és font de vida

Article

Les escoles de Primària Mare de Déu de Montserrat i Marià Cubí i l'Institut Ramon Turró participen aquest curs en el "Projecte 50/50" d'estalvi energètic en els centres educatius.

Butlletí