S'introdueixen rucs i cabres a les Muntanyes del Baix per adaptar els boscos metropolitans al canvi climàtic i la sequera

Font: AMB

18/03/2024 - 15:00

El bestiar pasturarà a la finca de Can Colomer després d’haver-hi fet diferents aclarides forestals per reduir-ne la massa arbòria. 

El projecte pretén avaluar i demostrar com el pasturatge i la gestió forestal tenen efectes positius sobre el territori en l’àmbit ambiental, econòmic i sociocultural

Aquesta setmana, un ramat de 40 cabres i 15 rucs ha començat a pasturar a la finca de Can Colomer, a les Muntanyes del Baix, en el marc del projecte europeu LIFE AgroForAdapt. Es tracta d’una prova pilot que té la silvopastura com a estratègia per fer més resilients els boscos metropolitans.

L’objectiu principal és promoure els sistemes agroforestals per adaptar el territori al canvi climàtic i als efectes que se’n deriven, com els incendis forestals o la sequera. La gestió forestal i la pastura tenen una triple missió: millorar l’estructura del bosc, adaptar els boscos als efectes negatius del canvi climàtic i reduir el risc d’incendis forestals.

L’actuació comprèn una superfície de 58 hectàrees forestals a la finca de Can Colomer, entre els termes municipals de Sant Climent de Llobregat i Gavà i dins de les Muntanyes del Baix, un sector molt afectat per la sequera que requereix gestió forestal adaptativa i corresponsabilitat entre els diferents agents del territori: administracions, propietaris i entitats.

Les principals intervencions són les següents:

  • Actuacions forestals diverses, com adevesaments o aclarides per reduir la densitat de la massa arbòria i estassades, que consisteixen a fer neteja selectiva del sotabosc.
  • Construcció d’instal·lacions per al bestiar, amb abeuradors, menjadores, un tancat i un cobert.
  • Introducció del ramat, que és propietat d’una cooperativa social anomenada GEDI, amb seu a Sant Climent de Llobregat.
  • Seguiment i monitoratge a través de diferents mesures per avaluar la resposta del territori en clau d’adaptació. El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) hi anirà avaluant diferents paràmetres com la humitat, la temperatura, la biodiversitat o el creixement de la vegetació.

El projecte disposa d’un pressupost de 322.524 €, dels quals la UE n’aporta 122.559 € (un 38%). Està previst que finalitzi a finals de setembre del 2026. Al llarg d’aquests dos anys s’anirà fent un seguiment exhaustiu del resultats d’aquest pasturatge i dels treballs forestals fets prèviament. 

La finca de Can Colomer és un laboratori viu a l’aire lliure per comprovar l’eficàcia de la silvopastura, que també es porta a terme en altres finques de Catalunya, a Castella i Lleó i a França, en el marc d’AgroForAdapt.

 

Els beneficis i avantatges dels sistemes agroforestals

Els sistemes agroforestals que s’ha promogut a la finca de Can Colomer són la combinació de vegetació llenyosa (arbres i arbustos) amb activitat ramadera per obtenir beneficis de les seves interaccions.

Els principals beneficis que ofereixen aquests sistemes són els següents:

  • Més resiliència i millora de la biodiversitat.
  • Augment de la productivitat i rendibilitat. El sistema té més capacitat d’aprofitar la llum, l’aigua i els nutrients del sòl.
  • Promoció de l’economia circular a l’explotació. Per exemple, la trituració de restes de poda com a coberta seca o l’aprofitament energètic dels arbres.
  • Menor impacte de la sequera i de fenòmens meteorològics extrems. Els boscos, en reduir la densitat arbòria, milloren el balanç hídric, la vitalitat i la fructificació.
  • Reducció de la vulnerabilitat a incendis forestals, ja que disminueix l’acumulació i la continuïtat del combustible gràcies al doble efecte de consum i aixafament de la vegetació baixa que fa el ramat.
  • Augment de la fixació de carboni. Afegir pastura permet estabilitzar i incrementar el carboni orgànic del sòl i l’emmagatzematge a llarg termini en la fusta.

Gràcies a aquests beneficis, la necessitat de promoure els sistemes agroforestals s’esmenta explícitament en les principals normatives comunitàries dels últims anys, entre les quals destaquen: el Pacte Verd Europeu, el Reglament LULUCF, l’Estratègia 2050, les estratègies de bioeconomia, de biodiversitat i forestal, o l’Estratègia del Camp a la Taula, entre d’altres.

 


 

Municipis: 

Relacionats

Article

Finalitzada l’última actuació en tres túnels de la ronda de Dalt, amb la substitució de 1.370 punts de llum
La renovació d’aquest enllumenat suposa un estalvi d’1.589.915 kWh/any, que equival al consum anual de 220 habitatges


 

Article

Nova temporada de les Jugatecambientals amb la celebració del 10è aniversari, que han congregat més de 250.000 participants en una dècada.

Reportatge
EN EL PUNT DE MIRA

Les característiques concretes ecosistèmiques i urbanístiques de Collserola fan que la gestió forestal i agrícola presenti reptes particulars.

Butlletí