L’AMB posa en marxa noves mesures per frenar els efectes de la sequera

Font: AMB

01/03/2024 - 09:13

S’enviaran cartes a 24.000 persones que fan un consum excessiu d’aigua i a 250 grans consumidors (algunes indústries, grans superfícies, etc.) per demanar-los un ús responsable de l’aigua.
 

L’AMB segueix ampliant les mesures per fer front als efectes de la greu sequera al territori metropolità, després que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) declarés l’estat d’emergència. Els esforços se centren en actuar sobre la demanda, dins de les competències de l’AMB.

En parlar de consums, cal distingir entre la dotació d’aigua en alta i el consum en baixa. En el primer cas, es tracta de la quantitat total d’aigua que s’introdueix a la xarxa dividit pel nombre d’habitants. A l’aigua introduïda a la xarxa (en alta), hi ha inclòs el consum domèstic, l’industrial, el comercial, els usos municipals i les pèrdues que pugui tenir la xarxa. En fase d’emergència 1, l’actual, la dotació màxima per municipi és de 200 litres per habitant i dia, i la mitjana metropolitana se situa en els 170 litres per habitant i dia. Pel que fa als consums estrictament domèstics (en baixa), la mitjana metropolitana és de 103 litres per habitant i dia.

En les properes setmanes, l’AMB farà arribar al conjunt d’usuaris domèstics que tenen un consum superior a 200 litres per habitant i dia una carta en què es demana augmentar els esforços per reduir el consum d’aigua i aproximar-lo a la mitjana actual de l’àrea metropolitana. Es tracta d’uns 24.000 abonats domèstics, fet que suposa un 1,5 % del total d'abonats de l’àrea metropolitana.

A més, a la carta també es recorda que, segons els decrets de sequera emesos per l’ACA, hi ha un seguit d’accions que han estat prohibides, com omplir piscines privades, regar jardins particulars i rentar vehicles (excepte en establiments especialitzats).

En cas que es detecti que algun usuari ha fet un ús de l’aigua no permès, els ajuntaments tenen la potestat d’obrir-li un expedient. Aquests expedients, que seran resolts per l’AMB, poden comportar l’aplicació de sancions econòmiques, d’acord amb el Reglament del servei metropolità del cicle de l’aigua.

De la mateixa manera, l’AMB també farà arribar una carta específica a uns 250 usuaris més, considerats grans consumidors (és a dir, algunes indústries, grans superfícies, etc.), que superen els 20.000 m3/any i que estan connectats a la xarxa de distribució d’aigua.

En aquests casos, se sol·licitarà un resum de les mesures d’estalvi d’aigua que han posat en marxa fins ara, en què es diferenciï entre l’aigua de procés i els altres usos. També es demanarà la previsió de mesures futures, en cas que estiguin concretades. L’AMB manté una línia de comunicació oberta per resoldre dubtes sobre les mesures d’estalvi d’aigua i per col·laborar en l’objectiu comú de fer-ne un ús responsable.

 

Baixades de pressió en el subministrament

L’AMB també està ultimant una altra de les mesures anunciades fa unes setmanes: la baixada de pressió en el subministrament en els municipis que tenen la dotació més elevada. A partir del dia 11 de març es començarà a reduir la pressió de la xarxa als municipis de Begues, Cervelló, Corbera de Llobregat, la Palma de Cervelló, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts i Tiana.

Aquestes mesures han estat consensuades amb els ajuntaments afectats i amb les companyies subministradores d’aigua, aplicant el Pla metropolità de contingència operacional en temps de sequera aprovat per l’AMB. L’objectiu és baixar la dotació al màxim amb la finalitat d’allargar els recursos tant com sigui possible per si la situació no millora a mitjà termini.

Amb caràcter general, la pressió de la xarxa d’aigua ja està ajustada a l’àrea metropolitana als límits més baixos que permet el Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua. La imminent reducció de pressió per sota d’aquests valors límit del Reglament pot tenir algun efecte en el servei en funció de diferents factors, especialment si s’augmenta el consum respecte de l’actual. Amb un consum reduït, i similar a l’actual, les afectacions seran mínimes i no destacables.

En cas de continuar la situació actual de sequera, es preveu estendre gradualment les mesures de reducció de pressió en altres municipis, prioritzant els que tenen les dotacions més elevades. L’evolució dels propers mesos permetrà decidir els municipis afectats.

Malgrat l’aplicació d’aquestes mesures, cal dir que tots els ajuntaments han pres totes les mesures al seu abast per atenuar els efectes de la sequera. Aquestes inclouen:

  • Reducció dels usos i consums municipals.
  • Utilització d’aigua freàtica quan sigui possible.
  • Utilització d’aigua regenerada.
  • Informació continuada al veïnat sobre les mesures d’estalvi

Execució i planificació d’obres per a la millora de la xarxa de distribució d’aigua. Algunes d’aquestes podran tenir subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua una vegada resolgui la convocatòria.

 

La importància dels recursos alternatius

En el context de la sequera més llarga i severa al territori metropolità des que hi ha registres, l’AMB aplica des de fa molts mesos mesures per augmentar la quantitat de recursos disponibles.

L’estratègia principal és la producció d’aigua regenerada, portada a terme principalment a l’estació de regeneració d’aigües del Baix Llobregat, juntament amb algunes instal·lacions de mida menor.

Actualment, el 25 % de l’aigua que consumeixen els 3,3 milions d’habitants de l’àrea metropolitana de Barcelona prové de la regeneració. Sumada al 33 % procedent de la dessalinització, representa que un 58 % de l’aigua que es consumeix prové de recursos alternatius, que no depenen dels embassaments ni de la meteorologia. 

Gràcies a aquestes estratègies, s’ha aconseguit endarrerir l’estat d’emergència i l’aplicació de mesures més dures, com les restriccions de subministrament a gran escala.

 


 

Categories: 

Relacionats

Reportatge
XII Jornada Ambiental Torres

La XII Jornada Ambiental Torres celebra la seva dotzena edició a l’edifici històric de la Universitat de Barcelona amb ponents de rellevància internacionals com la directora del Departament de Recursos Hídrics de Califòrnia, Karla A. Nemeth, i l’activista Luisa Neubauer.

Notícia

Enginyeria Sense Fronteres ha organitzat una jornada tècnica per a l’impuls de l’aprofitament d’aigua gris i pluvial a Catalunya. Aquesta mesura és la més reclamada per la ciutadania catalana per a fer front a la sequera, tot i la seva lenta implementació. 

Notícia

Ha entrat en vigor l'Ordenança d'estalvi d'aigua d'Alella, una nova normativa que estableix mesures que caldrà aplicar a partir d'ara a les noves construccions i grans rehabilitacions per afavorir la protecció del medi ambient, el desenvolupament sostenibles i l'ús eficient i racional de l'aigua.

Butlletí