Associació de Municipis Catalans per la recollida selectiva Porta a Porta

L'Associació de Municipis Catalans per la recollida selectiva Porta a Porta és una associació sense ànim de lucre i independent que té com a objectiu principal promoure el model de recollida selectiva porta a porta.

Més informació a: https://www.portaaporta.cat