Sabadell impulsa l’ús d’aigua regenerada i freàtica

17/02/2024 - 11:12

Sabadell distribuirà aigua regenerada i freàtica equivalent al 20% de l’aigua que la ciutat consumeix en un any.

L’Ajuntament i Aigües Sabadell estan impulsant una xarxa que, procedents de la depuradora i del subsòl, per tal de reduir la dependència en la compra d’aigua potable i avançar en l’autoabastiment. Amb la xarxa, es preveu recuperar uns 2hm3, l’equivalent a un 20% de l’aigua que es consumeix a la ciutat en un any, que s’utilitzarà per al reg, neteja de carrers, cisternes o processos industrials.

Es preveu una inversió global superior als 2 M€ a la nova xarxa, que contribuirà a l’adaptació al canvi climàtic, més enllà de l’actual situació de sequera. Alhora, s’impulsarà l’activitat econòmica, ja que les indústries  es podran connectar a través de canonades a la nova xarxa i fer servir la regenerada per al seu funcionament. Aquesta inversió correspon a una primera fase. A hores d’ara s’està elaborant un pla director que concretarà la futura expansió de la xarxa i que comportaria nous recursos.

Pel que fa a l’aigua regenerada, es continuarà potenciant després del salt exponencial fet els darrers temps. I és que al 2023, Sabadell va augmentar la seva producció en un 73% respecte de 2022. L’any passat, Aigües Sabadell va subministrar des de la depuradora de Sant Pau de Riu-sec un total de 51.380 m³ d’aigua regenerada, el seu màxim històric i equivalent a més de 20 piscines olímpiques o al consum d’aigua de 1.500 sabadellencs i sabadellenques en un any. Aquesta quantitat es va distribuir al polígon industrial i comercial de Sant Pau de Riu-sec i als serveis municipals de neteja viària i reg de supervivència dels nous arbres de la ciutat, així com als sectors agrícola i industrial i municipis de l’entorn.

Ara, aquestes possibilitats es veuran ampliades amb les obres que l’Ajuntament i Aigües Sabadell estan duent a terme des del mes de juliol per portar l’aigua regenerada des de Riu-sec fins al barri de Can Gambús, connectant les xarxes sud i nord. L’actuació, que suposa una inversió d’1,2 milions d’euros, compta amb una subvenció d’1 milió d’euros de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). A més, ja es treballa per creixements futurs de la xarxa d’aigua regenerada a punts estratègics de la ciutat, en el marc del projecte de col·laboració público privada Biotop. A mig termini, el consum estimat d’aigua regenerada a Sabadell serà de 200.000 m³/any. L’objectiu és arribar amb la xarxa al màxim de parcs i que no calgui utilitzar els camions cisterna per al reg i també que la regenerada arribi als polígons per a usos industrials. També es podria fer servir a les cisternes d’edificis de nou planejament.

Paral·lelament, tenint en compte que l’efluent de sortida d’aigua de qualitat i en un volum tan important permet exportar aigua de l’EDAR de Riu-sec als municipis propers, l’ACA i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) crearan una xarxa supramunicipal d’aigua regenerada en alta, amb origen a Sabadell. Aquests recursos hídrics es podrien utilitzar, per exemple, per regar el Campus de la UAB de Bellaterra, les zones verdes o altres usos alternatius del Parc de l’Alba de Cerdanyola, entre d’altres. Les obres de la xarxa de distribució supramunicipal al Vallès es preveu que s’iniciïn a partir de l’any 2025.

 

Potabilitzar aigües de mines i pous

D’altra banda, es treballa a recuperar més aigües freàtiques, procedents de mines i pous, que ara s’utilitzen a la ciutat bàsicament per a reg. Per això, s’instal·larà una nova planta potabilitzadora a les instal·lacions de Serra d’en Camaró, on es tractaria l’aigua procedent de les mines Marí Vinyals i Ripoll i també les del pou del Parc Catalunya. Amb aquesta acció es preveu recuperar fins a 1 hm³ d’aigua anual el 2025.

Amb el projecte, a més d’ampliar les possibilitats de reg, es podria fer servir aquesta aigua per a neteja viària i altres usos autoritzats com l’industrial. També i amb el tractament adequat de potabilització, s’incorporaria una part a la xarxa d’aigua potable. Amb tot, es reduiria la compra d’aigua a Aigües Ter Llobregat (ATL).

D’entrada, aquest 2024 l’Ajuntament i Aigües Sabadell preveuen iniciar les obres de canalització des de les instal·lacions de Serra d’en Camaró fins a la carretera de Caldes (on connectarà amb la conducció actual de les aigües freàtiques del Ripoll), a través de la ronda Zamenhof i el carrer Vilarrúbies. I, per altra banda, la conducció que connectarà el pou del Parc Catalunya amb la futura potabilitzadora a través de l’avinguda Francesc Macià. El conjunt d’aquestes obres finalitzaria l’any 2025.

 


 

Categories: 

Relacionats

Article

Amb l’estat d’excepcionalitat per sequera, que prohibeix la utilització d’aigua potable en determinats usos, la regenerada esdevé clau per reduir els efectes de l'estrès hídric.

Article

El Vallès Occidental inicia una campanya per a sensibilitzar i informar la ciutadania sobre la situació de sequera i donar consells d’estalvi.

Notícia

“Operació Aigua” vol conscienciar la ciutadania sobre la situació actual d'estrès hídric i la disponibilitat d’aigua en el futur, sobre els usos i abusos que en fem com a societat, així com sobre l’impacte que aquestes accions tenen en el medi natural. La mostra va dirigida a tots els públics.

Butlletí