Terrassa modifica l’estructura de la tarifa de l’aigua per fomentar l’estalvi i millorar l’accés a la tarifa social

10/11/2023 - 09:00

La nova tarifa de consum s’aplicarà en funció del nombre de persones empadronades en cada habitatge

La comissió informativa extraordinària de Serveis Generals, celebrada avui, ha acordat elevar al ple extraordinari del 2 de novembre la proposta per modificar l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari sobre el servei d’abastament d’aigua a Terrassa, amb la voluntat d’actualitzar l’estructura de les tarifes perquè, en el context de sequera actual, siguin més equilibrades, equitatives i corresponsables. La proposta també contempla millorar les condicions per accedir a la tarifa social de l’aigua, implantada des de l’any 2013, i que garanteix el dret a l’aigua de les persones més vulnerables.

L’Ajuntament de Terrassa no modifica els preus des de l’any 2014 i l’estructura tarifària, des de fa dues dècades. Ara es proposa implantar uns canvis en un moment en què la gran escassetat d’aigua obliga a prendre mesures que promoguin l’estalvi. Però també que ajudin a incrementar les inversions per tal de millorar les instal·lacions i la xarxa de subministrament que contribueixin a prevenir avaries i pèrdues d’aigua, ja que, així, es contribuirà a millorar el rendiment de la xarxa i assegurar una correcta prestació del servei. Uns canvis de tarifes que no seran de caràcter lineal, sinó que seran determinats pel consum.

L’augment continuat dels preus de l’energia, del personal i dels subministraments registrats en aquests darrers anys, sumat a l’increment anunciat per l’ens Aigua TerLlobregat (ATL) al qual Terrassa compra un percentatge important de l’aigua que es consumeix, fan necessari que s’ajustin les tarifes per obtenir els ingressos necessaris per seguir prestant el servei d’abastament amb totes les garanties necessàries amb la màxima eficiència.

A Terrassa, l’aigua prové en un 80% del riu Llobregat i, per tant, depèn molt directament dels embassaments de la conca d’aquest riu com són el de la Baells, la Llosa del Cavall i el de Sant Ponç. La resta s’agafa principalment d’una xarxa de pous i mines del terme municipal.

 

Un nou tram per als molt estalviadors: 60 litres per persona i dia

Actualment, el consum d’aigua a Terrassa per persona i dia és de 96 litres, amb una tendència a la baixa. Tot i estar per sota dels 100 litres, la voluntat de l’Ajuntament és que aquesta xifra se segueixi reduint de manera progressiva per tal d’arribar al màxim de persones que consumeixin en aquest primer tram per als estalviadors de 60 litres/hab./dia que estarà bonificat.

Dels tres blocs actuals, que prenen com a base una unitat familiar de 3 membres per calcular la despesa en metres cúbics (de 0 a 15; de 15 a 30 i més de 30 m3), es passarà a tres trams que agafaran com a referència el consum per persona i dia.

Així doncs, i tenint com a base el padró municipal d’habitants, la nova estructura estableix un primer tram de 60 litres/hab./dia, que correspon als requisits bàsics d’aigua; un segon tram que se situa en els consums mitjans, de 60 a 100 litres/hab./dia, i un tercer tram, superior en aquesta xifra, on ja hi començaria a haver malbaratament. Els primers metres cúbics de consum es facturen al preu del primer tram, que és més baix per fomentar l’estalvi i, a mesura que la despesa augmenta s’incrementa, també, el preu de l’aigua.

Per exemple, a les unitats familiars més estalviadores, i si són més de 3 persones a la llar, els correspondria el primer tram i una reducció a la tarifa de fins a 3,5 euros el trimestre (que és quan s’emeten les factures). Els que fan un consum responsable, se situarien en un segon tram, amb un increment que oscil·laria entre els 5 i 10 euros el trimestre i, els que són menys estalviadors perquè superen aquest consum l’increment pot anar entre els 15 i els 25 euros el trimestre. La factura tipus més habitual és la d’una unitat familiar de 3 persones amb consum de 22 m3/trimestre, aquests es trobaran al segon tram i els pujarà la factura 6,3€ el trimestre.

Pel que fa als altres conceptes, la nova estructura planteja una única quota fixa de servei, que actualment té diferents preus segons el tram de consum; i manté l’apartat on figuren els impostos del cànon de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de la Generalitat i l’IVA de l’Estat.

En relació amb el petit comerç, es modifica a la baixa la quota fixe (que és independent al consum). Així, els que tenen un comptador d’un diàmetre de fins a 15 mm passaran de pagar 49,69 euros fixes al trimestre a 33 euros cada tres mesos. Si fan una despesa important d’aigua, poden saltar de tram i, llavors, incrementarien la tarifa.

 

Tarifes de connexió a la baixa

Els imports de les tarifes de connexió, o sigui les corresponents a l’alta del servei, s’ajusten al seu preu de cost i s’estableix una nova tarifa que passa a distingir els imports en funció de si cal fer una escomesa nova o no. Fins ara, donar-se d’alta del servei en el cas dels habitatges representava pagar entre 360 i 670 euros com a cost de connexió. Amb la nova tarifació, l’alta al servei es redueix notablement i serà de 180 €. Només tindrà un cost superior sí cal fer una nova escomesa, la qual anirà en funció del diàmetre del comptador.

Pel que fa als comerços i les indústries aquest ajust serà més important, ja que els preus mínims actuals en el cas dels comerços, és d’uns 1.000 euros, i de les indústries, uns 2.000 euros. Amb la modificació proposada la tarifa de connexió serà de 230€ si no cal fer escomesa.

 

Millorar les condicions d’accés a la tarifa social

Per facilitar l’accés a la tarifa social de l’aigua, l’Ajuntament modifica els criteris actuals per unificar-los als que ja estableix l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per accedir al cànon social, que contribueix a garantir les necessitats bàsiques dels col·lectius més vulnerables.

Aquestes mesures s’han pres tenint en consideració l’informe que Enginyeria sense Fronteres (ESF) amb col·laboració amb l’Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT) va elaborar al maig de 2023 per analitzar la situació del Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament (DHAS) a Terrassa per tal d’identificar els reptes que cal abordar a curt, mitjà i llarg termini.

S’ha estimat que les famílies que viuen a una llar amb 3 habitants i un consum de 100 litres/hab./dia (9 m³ al mes) que tenen aplicades les bonificacions en la tarifa social de l’Ajuntament de Terrassa i el cànon de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que contribueix a garantir les necessitats bàsiques dels col·lectius més vulnerables, poden arribar a gaudir d’una reducció en la factura de l’aigua de més del 67% respecte a una factura no bonificada.

Les famílies beneficiàries de la tarifa social sobre la factura d’aigua d’ús domèstic han anat progressivament en augment, ja que l’any 2021 va tancar amb 1.883 i, el 2022, amb 2.284.

D’altra banda, es manté la bonificació del 100% de la quota de servei, l’aplicació de la tarifa social de forma automàtica a les llars amb risc d’exclusió residencial (RER) la bonificació del 100% de la quota d’alta del servei de comptadors; la gratuïtat dels tràmits de canvi de nom per aquelles usuàries o unitats familiars amb risc d'exclusió residencial.

Més informació: https://taigua.cat/la-teva-factura

 


 

Categories: 

Relacionats

Article

TAIGUA substituirà més de 12 mil metres de canonades amb una inversió de 3,6 milions d'euros.

Article

L’Observatori de l’Aigua de Terrassa, OAT, l’òrgan de participació ciutadana vinculada al servei d’abastament municipal, celebra el cinquè aniversari de la seva creació.

Article

L'AMAP i AEOPAS llencen una campanya de sensibilització adreçada a la ciutadania per a promoure l'ús responsable de l'aigua a les llars.

Butlletí