L'educació ambiental a Menorca arriba a més de 5.000 alumnes

19/02/2024 - 19:30

L'educació ambiental és un dels pilars del Pla d'Acció de la Reserva de Biosfera per difondre els valors del desenvolupament sostenible a l'illa que cada any inclou accions com tallers, sortides, unitats didàctiques o programes d'activitats

El 26 de gener celebram el Dia Mundial de l'Educació Ambiental, una jornada que té per objectiu recordar el paper fonamental que té l'educació ambiental com a eina de transformació social i pensament crític, i promotora de valors i actituds respectuoses amb la protecció de l'entorn i l'ús racional dels recursos naturals. Amb aquest motiu, el departament de Medi Ambient, Reserva de Biosfera i Cooperació fa balanç de les iniciatives impulsades en la matèria. L'educació ambiental, pilar del Pla d'Acció

El Pla d'Acció de la Reserva de Biosfera de Menorca, aprovat el 2019, disposa d'un programa específic de coneixement i educació per al desenvolupament sostenible que té l'objectiu d'assegurar que tots els agents implicats en la gestió de la Reserva de Biosfera adquireixen els coneixements i habilitats per promoure el desenvolupament sostenible i els estils de vida sostenible.

La finalitat principal és transmetre la sensibilitat i els coneixements existents sobre els valors naturals i culturals de l'illa a tots els sectors de la ciutadania: població local, visitant, empreses, administracions, centres educatius, agents socials o educació no formal, entre altres. Aquesta tasca es materialitza en diferents accions com tallers, sortides, unitats didàctiques, programes d'activitats o campanyes de difusió.Educació per a la sostenibilitat als centres educatius de Menorca

Una de les principals línies d'actuació en matèria d'educació ambiental va dirigida als centres educatius, on s'impulsen tallers i activitats de temàtiques relacionades amb el canvi climàtic, indicadors ambientals, o el coneixement de la fauna i l'entorn natural de Menorca.

Durant el curs passat 2022-2023 l'Agència Menorca Reserva de Biosfera va oferir 23 tallers de diferents temàtiques en el marc del programa Salut Jove i Cultura del Consell Insular que van permetre la realització de 294 activitats a 5.814 alumnes de preescolar, primària, ESO i Batxillerat. Entre els tallers més sol·licitats durant el curs passat, destaquen alguns dels contacontes que impulsa el departament com "El bosc de les emocions" o "Una mar de tresors" sobre biodiversitat de Menorca, els tallers d'astronomia i de geologia, sobre el cicle de l'aigua o el tractament de residus a Menorca.

Per a aquest curs 2023-2024 l'Agència Menorca Reserva de Biosfera ha ampliat l'oferta de 23 a 32 tallers d'educació ambiental. Entre les noves activitats, els alumnes podran cursar tallers sobre aprofitament alimentari, espècies exòtiques i invasores a Menorca, sostenibilitat, dependència i transició energètica, reutilització de materials o la problemàtica de l'aigua, entre d'altres. Durant el primer trimestre ja s'han executat 106 activitats per a 2.125 alumnes. Unitats didàctiques, quaderns de camp i contes

Des de l'any 2018 l'Agència Menorca Reserva de Biosfera tota una sèrie de material didàctic com unitats didàctiques, quaderns de camp i contes que són utilitzats com a suport als tallers d'educació ambiental. Fins al moment, s'han editat 10 unitats didàctiques de temàtica diversa, 3 quaderns de camp i 4 contes que divulguen els diferents àmbits, elements i entorns que constitueixen la reserva de biosfera. 

El darrer document divulgatiu editat ha estat la 10a unitat didàctica sobre la reserva de biosfera, «Residus», publicada de forma conjunta amb el Consorci de Residus i Energia de Menorca i que aborda les pràctiques i els hàbits de consum responsable que afavoreixen la prevenció de residus i la seva correcta separació. 

Amb més de 30 activitats de contingut teòric i propostes pràctiques, aquesta unitat didàctica tracta aspectes com la tipologia de residus i el seu cicle de vida, la seva reparació i reutilització, el consum responsable i el malbaratament alimentari, el compostatge o la recollida i correcta separació dels residus. En aquest últim apartat explica com es gestionen els fems a Menorca a les diferents instal·lacions de gestió del Consorci de Residus i Energia, des de la seva recollida fins al tractament a les deixalleries o a la Planta de Milà. També inclou informació sobre el funcionament del nou sistema de recollida porta a porta implementat recentment als municipis de l'illa. 

Quadern didàctic Menorca Reserva de Biosfera 10 – Residus 

Material didàctic de l'Agència Menorca Reserva de BiosferaEducació ambiental dirigida a la ciutadania

La difusió de valors i pràctiques ambientals a la ciutadania és un altre dels àmbits d'actuació contemplats en el Pla d'Acció de la Reserva de Biosfera en matèria d'educació ambiental. Destaquen iniciatives com el programa d'activitats i visites guiades Viu Menorca Biosfera, que enguany rep el nom de Viu 30 anys Menorca Biosfera per commemorar el trenta aniversari de la declaració de l'illa reserva de biosfera per la UNESCO. 

El programa d'enguany ofereix activitats, sortides i visites guiades sobre els valors socials, culturals i ambientals de la reserva de biosfera a través d’iniciatives i projectes explicats pels seus protagonistes directes. La temàtica és variada: història, biodiversitat, turisme sostenible, arqueologia, astronomia, producte local i una menció molt especial a la gestió que fem de l'aigua a la nostra illa, un dels grans reptes que afrontam com a territori.

Programa Viu 30 anys Menorca Biosfera El Pla d'Educació Ambiental per a la sostenibilitat

El Pla d'Acció d'Educació Ambiental per a la Sostenibilitat PAEAS (2021-2025) del Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic i del Ministeri d'Educació preveu entre els seus principals eixos d'actuació que l'Educació Ambiental per a la Sostenibilitat (EAS) sigui transversal en les polítiques públiques, i insta a les administracions locals a elaborar plans propis.

Aquest és també l'objectiu del Pla d'Acció de la Reserva de Biosfera de Menorca (2019-2025), que preveu la redacció d'un Pla de Treball en Educació per al Desenvolupament Sostenible de Menorca.

Aquest document, el Pla d'Educació Ambiental per a la Sostenibilitat de l'illa de Menorca ha estat publicat a finals del 2023 després d'un procés participatiu en què han format part diversos actors socials de Menorca com el sector comercial, el teixit associatiu, la comunitat educativa, els responsables tècnics de les administracions locals, la comunitat educativa no formal o la ciutadania en general.

El pla descriu les línies d'actuació a seguir per dur a terme una estratègia d'educació ambiental global i integradora, involucrant a tots els àmbits de l'educació, tant formal com no formal, i tots els sectors socials de l'illa. El seu objectiu final és apropar a la comunitat educativa i a la població en general el coneixement i informació sobre la reserva de biosfera de Menorca i promoure un estil de vida i actuacions per fer front a l'emergència climàtica i ambiental. 

Pla d'Educació Ambiental per a la Sostenibilitat 

 


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

Lliurats els guardons i certificats de participació del Programa de Centres Ecoambientals 2022-2023.

Article

Del 22 al 28 d'abril d'aquest 2024 se celebra a Catalunya la Setmana Sense Soroll que promou mesures i iniciatives en el marc de la prevenció de la contaminació acústica, com ara la difusió, sensibilització i l’educació ambiental, amb l’objectiu de donar visibilitat a les eines de gestió i control, així com impulsar la col·laboració entre administracions amb diferents responsabilitats i/o competències en la matèria.

Butlletí