piscina

Notícia

Un cop la Generalitat de Catalunya ha aprovat i publicat el nou Decret per flexibilitzar les mesures a adoptar per la situació de sequera, les diverses associacions municipalistes han valorat les mesures adoptades. En alguns casos es consideren insuficients o impossibles de gestionar per part dels ajuntaments.

Notícia

El Govern de la Generalitat de Catalunya aprova un Decret llei de mesures urgents per la sequera, que incorpora noves eines acordades amb el món local i els agents econòmics.