Barcelona accelera l'ampliació de la xarxa d’aigua freàtica

09/02/2024 - 09:00

L’Ajuntament de Barcelona tramita per emergència 14,4 milions d’euros per millorar la xarxa d’aigües freàtiques.

Un nou decret municipal, aprovat amb el canvi de fase, permetrà tramitar per emergència diferents inversions per incrementar un 20% l’aigua del subsol disponible a la ciutat.

L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha signat un decret pel qual l’Ajuntament podrà tramitar per emergència diferents inversions a fi d’ampliar i de millorar la xarxa d’aigua freàtica.

Les obres, que ja estaven previstes en el marc del Pla Endreça, es podran accelerar amb aquest decret i permetran augmentar un 20% el volum d’aigua freàtica disponible.

De fet, el decret és possible per la declaració d’emergència per sequera que ha fet efectiva aquesta setmana la Generalitat de Catalunya. També perquè l’Ajuntament ja disposava d’un Pla tècnic de recursos alternatius que busca des de fa anys la substitució de l’aigua potable per altres recursos hídrics, en aquells casos en què no sigui indispensable l’ús d’aigua potable.

Les obres que ara es podran accelerar inclouen set actuacions diferents, que sumen 14,4 milions d’euros d’inversió. Això representa incrementar en 0,2 hm³ l’aigua freàtica disponible a la ciutat, una quantitat important si tenim en compte que Barcelona gasta actualment 1,1 hm³ l’any d’aquesta aigua recuperada per a reg i neteja de carrers.

Sense el decret d’emergència aquestes inversions s’haurien executat al llarg d’aquest mandat, però ara s’avançaran uns 10 mesos.

La previsió és que les diferents obres comencin progressivament entre el proper mes de març i setembre, en funció dels requisits tècnics de cadascuna, i que tots els nous sistemes puguin entrar en funcionament durant l’any 2025.

 

Les obres es distribuiran en set sectors diferents:

Sistema Montjuïc. En aquest àmbit s’invertiran 7 milions d’euros que permetran augmentar el consum en 50.000 m³ l’any. Es tracta de l’actuació més important i suposarà la construcció d’un nou dipòsit als entorns dels jardins de Joan Brossa, una canonada que connectarà aquest dipòsit amb el sistema Poble Sec i una segona canonada de distribució que enllaçarà el Castell de Montjuïc amb els entorns del Palau Nacional.

Sistema Eixample. La inversió en aquest cas sumarà 3,5 milions d’euros per tal de construir un nou dipòsit als entorns del parc de Joan Miró i poder connectar el parc de les Glòries amb Consell de Cent. Permetrà un guany anual de 20.000 m³.

Sistema Can Batlló. Les actuacions es resumeixen en la construcció d’un sistema nou de distribució per canonada, des del futur dipòsit de Can Batlló, que ja es troba en fase de construcció, fins a les cotes baixes de les proximitats del sistema Montjuïc. Aquesta obra suposarà una inversió d’1,5 milions d’euros i permetrà ampliar el proveïment de regs i fonts al voltant de la Zona Franca amb uns 10.000 m³ l’any.

Proveïment Diagonal i Consell de Cent. Amb una inversió de 500.000 euros, l’Ajuntament adequarà els dipòsits existents de Sant Joan i la Canòpia (parc de les Glòries) per poder subministrar reg amb aigua freàtica a la nova urbanització del carrer Consell de Cent, entre d’altres, mobilitzant 55.000 m³.

Sistema Alfons el Magnànim. També amb una inversió de 500.000 euros, podrà millorar el funcionament del sistema freàtic de Taulat, tot ampliant i millorant la canonada de distribució que alimenta el dipòsit existent a la zona i construint un nou pou d’aprofitament que sumaran 50.000 m³ més a la xarxa.

Sistema Palau Reial. Es construirà una nova canonada de distribució per creuar la Diagonal, a l’alçada de Palau Reial, sense afectar la mobilitat, i d’aquesta manera es podrà proveir la banda de muntanya del sistema, que actualment està desconnectada. La inversió serà d’uns 300.000 euros i s’augmentarà la dotació en uns 15.000 m³ l’any.

Cloració en continu dels sistemes existents. A banda de les actuacions esmentades, també s’invertirà 1,1 milions d’euros per garantir la qualitat de l’aigua que se subministra en tot moment.

 

Reg de supervivència amb aigua freàtica

A conseqüència de la declaració d’emergència per sequera que ha fet efectiva la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona ha activat també el seu protocol propi, que limita el reg a la supervivència de l’arbrat i dels espais emblemàtics i fixa que només es pugui fer amb aigua no potable.

De fet, els serveis municipals ja han reduït un 60% l’ús d’aigua potable respecte a la situació de normalitat.

En l’escenari actual, el consum està limitat a 200 litres per habitant i dia a tots els municipis afectats per la situació de sequera, entre ells Barcelona, una quantitat que té en compte tots els usos, ja siguin domèstics, industrials o comercials.

La ciutat de Barcelona, però, ha situat el seu consum durant l’any 2023 en 172 litres per habitant i dia. Per aquesta raó ara mateix no es preveuen afectacions vinculades al proveïment de la xarxa d’aigua potable de consum de la ciutadania.

 


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Article

La cinquena convocatòria de “La ciutat proactiva”, el repte per a l’ecosistema innovador de la ciutat, se centra en la sequera i l’escassetat d’aigua, i com les ciutats poden tenir un paper central en la millora de la qualitat de vida de les persones. 

Butlletí