Acord europeu per millorar la qualitat de l'aire

Font: Parlament Europeu

23/02/2024 - 08:10

El Parlament i el Consell Europeu han arribat a un acord polític sobre noves mesures per garantir que la qualitat de l'aire i fixar límits més estrictes per a diversos contaminants atmosfèrics com ara partícules (PM2,5, PM10) o NO2 (diòxid de nitrogen). L'objectiu és la "contaminació zero" l'any 2050.

Els negociadors del Parlament i del Consell Europeu han arribat a un acord polític provisional sobre noves mesures per garantir que la qualitat de l'aire a la Unió Europea no sigui perjudicial per a la salut humana, els ecosistemes naturals i la biodiversitat amb l'objectiu d'eliminar la contaminació de l'aire l'any 2050.

 

Estàndards i objectius més estrictes de qualitat de l'aire

Les noves normes establiran valors límit i valors objectiu més estrictes per al 2030, en comparació amb les normes actuals, per a diversos contaminants, com ara partícules (PM2,5, PM10), NO2 (diòxid de nitrogen) i SO2 (diòxid de sofre). Per als dos contaminants amb més impacte documentat sobre la salut humana, PM2,5 i NO2, els valors límit anuals s'han de reduir a més de la meitat de 25 µg/m³ a 10 µg/m³ i de 40 µg/m³ a 20 µg/m³ respectivament. També hi haurà més punts de mostreig de la qualitat de l'aire a les ciutats. Els estàndards de qualitat de l'aire s'han de revisar abans del 31 de desembre de 2030 i, com a mínim, cada cinc anys a partir d'aleshores, i amb més freqüència si es desprèn de noves evidències científiques, com ara les directrius de qualitat de l'aire revisades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Els estats membres podran sol·licitar que el termini de l'any 2030 per assolir els valors límit de qualitat de l'aire s'ajorni fins a deu anys, si es compleixen condicions específiques, fins i tot quan les reduccions necessàries només es puguin aconseguir substituint una part considerable dels sistemes de calefacció domèstics existents que provoquen superacions de contaminació.

 

Millor protecció dels ciutadans i accés a la justícia

Els legisladors han acordat que els índexs de qualitat de l'aire actualment fragmentats a tota la UE siguin comparables, clars i disponibles públicament. Aquests índexs també proporcionaran informació sobre els símptomes associats als pics de contaminació de l'aire i els riscos per a la salut associats a cada contaminant, inclosa informació adaptada als grups vulnerables.

També s'ha acordat els ciutadans afectats i les ONG mediambientals haurien de tenir accés a la justícia per impugnar l'aplicació d'aquesta Directiva als estats membres, i que els ciutadans haurien de tenir dret a una indemnització quan la seva salut hagi estat danyada a causa de la violació de les noves normes nacionals.

 

Plans de qualitat de l'aire i fulls de ruta

A més dels plans de qualitat de l'aire, necessaris per als països de la UE que superin els límits, tots els estats membres hauran de crear fulls de ruta per a la qualitat de l'aire abans del 31 de desembre de 2028 que estableixin mesures a curt i llarg termini per complir amb els nous valors límit del 2030.

Després d'arribar a l'acord, el ponent Javi López (Socialistes i Demòcrates) ha explicat que: “L'acord d'avui és un pas important en els nostres esforços continus per garantir un futur més net i saludable per a tots els europeus."

L'acord encara ha de ser adoptat pel Parlament i el Consell, després de la qual cosa la nova llei es publicarà al Diari Oficial de la UE i entrarà en vigor 20 dies després. Aleshores, els països de la UE tindran dos anys per aplicar les noves normes.

La contaminació de l'aire continua sent la primera causa ambiental de mort prematura a la UE, amb unes 300.000 morts prematures a l'any. L'octubre de 2022, la Comissió va proposar una revisió de les normes de qualitat de l'aire de la UE amb objectius més ambiciosos per a l'any 2030 per assolir l'objectiu de contaminació zero l'any 2050 d'acord amb el Pla d'acció per a la contaminació zero.

 


 

Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

L’Ajuntament de Castelldefels crea una comissió per analitzar la casuística i les afectacions després de veure el nou decret de la Generalitat de Catalunya i les sentències contràries a l’aplicació del reglament a Barcelona

Notícia

Serveixen per mesurar a tots els barris els paràmetres mediambientals de contaminants i soroll relacionats amb el trànsit

Notícia

Tots els municipis de més de 20.000 habitants hauran de tenir zones de baixes emissions (ZBE) abans que comenci el 2026.

Butlletí