Signes Vitals 2003

Signes vitals 2003 documenta les tendències que confguren el futur del planeta en anàlisis breus, taules i gràfiques detallades.
Autor: 
Diversos autors / Worldwatch Institute
Editorial: 
Centre Unesco de Catalunya
Any de publicació: 
2003
Idioma: 
Anglès
Etiquetes: