Mosaico territorial para la región de metropolitana de Barcelona

Síntesi de la realitat metropolitana que, tot i no aportar cap gran revelació, és una bona síntesi de les tesis del prestigiós ecòleg del paisatge.
Autor: 
Richard T. T. Forman
Editorial: 
Editorial Gustavo Gili / Agència Barcelona Regional
Any de publicació: 
2004
Idioma: 
Castellà
Etiquetes: