Els processos d'Agenda 21 Local en els municipis de Barcelona

L'obra està dividida en diversos volums, dels quals ja han estat publicats l'I i el III, dedicats, respectivament, a la metodologia per a l'elaboració d'auditories ambientals municipals i a la diagnosi ambiental com a document bàsic de l'auditoria municipal (els fluxos metàbòlics als municipis).
Editorial: 
Diputació de Barcelona, col.lecció
Any de publicació: 
2000
Idioma: 
Etiquetes: