Cap a l'Agenda 21 de Barcelona

Document de debat que té com a objectiu servir de base per a la nova etapa de participació ciutadana sobre l'A21L de Barcelona. El document és el resultat d'un treball de recopilació, anàlisi i síntesi d'un conjunt d'estudis i informes diagnòstics previs. La majoria dels materials han estat elaborats pel Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat. La publicació s'estructura en tres parts: 'El camí recorregut: des de Rio i Aalborg al segle XXI', 'Diagnosi socioambiental: l'estat de Barcelona' i 'El camí per recórrer: la concertació civil'.
Editorial: 
Ajuntament de Barcelona, 2001
Idioma: 
Etiquetes: