Auditoria ambiental de Terrassa, diagnosi ambiental

L'obra s'inicia amb una presentació del document, seguida de la Diagnosi ambiental de Terrassa, amb capítols dedicats a l'anàlisi del territori, els sistemes naturals, la mobilitat, l'energia, les aigües, els residus, la contaminació atmosfèrica, el soroll, l'organització i gestió municipal (educació ambiental, teixit social i participació ciutadana), un balanç de matèria i energia del municipi i un annex amb plànols.
Editorial: 
Ajuntament de Terrassa, 1998
Idioma: 
Etiquetes: