Xúquer Viu denuncia al Govern de l’Espanya davant la Unió Europea

Redacció

30/06/2010

L'associació per la defensa del riu Xúquer, al País Valencià, Xúquer Viu, ha denunciat davant la Comissió Europea l'incompliment per part del Govern Espanyol de la Directiva Marc de l'Aigua en la Demarcació Hidrográfica del Xúquer.

Cal recordar que l'objectiu central de la política de l'aigua establert en aquesta Directiva, en vigor des de desembre de 2009, és l'assoliment del bon estat de totes les masses d'aigua en l'horitzó 2015: bon estat ecològic pels rius, llacs, estuaris, deltes i masses d'aigua costaneres; i bon estat quantitatiu i químic pels aqüífers. Per aconseguir-ho, la Directiva estableix una sèrie de principis de bona gestió de l'aigua. A més estableix com a data límit el passat 22 de desembre de 2009 per l'entrada en vigor dels nous plans hidrològics de conca en totes les demarcacions hidrogràfiques europees. En el cas d'Espanya, encara no s'ha aprovat cap dels plans en les 23 demarcacions hidrogràfiques espanyoles.

Així mateix, s'ha denunciat també el projecte de canvi d'usos de les aigües transvasades a través del transvasament Xúquer-Vinalopó, per destinar-les també a l'especulació urbanística a Alacant, i l'anunci fet públic de posar en marxa aquesta infraestructura abans que finalitze 2010, sense que estiga aprovat el Pla Hidrològic de Conca de la Demarcació del Xúquer, que porta més de 2 anys de retràs. Això suposaria el incompliment de part de les condicions establertes per la Comissió Europea per finançar les obres d'aquest transvasament.

Juntament amb l'escrit de denúncia foren remeses les vora 10.000 signatures que es van recollir durant la campanya "Defensem el Xúquer, defensem el nostre futur" que va culminar amb la multitudinària manifestació "Pel Xúquer! Pel nostre futur!" a Sueca, el passat 29 de maig, recolzada per 24 ajuntaments i més d'un centenar d'organitzacions.

Municipis: 

Relacionats

Article

L’any passat, durant els mesos de gener, febrer i març de 2019, el centre d’informació La Mongia va exposar el treball “Les fonts del Montseny”, un recull obra del Dr. Oscar Farrerons i el fotògraf Adrià Corella. Es tracta d’un ambiciós projecte viu que vol recollir totes les fonts del massís del Montseny.

Butlletí