Xirivella crearà horts municipals ecològics a disposició de la ciutadania

Font: Ajuntament de Xirivella
03/05/2016 - 13:22

El ple de l'Ajuntament de Xirivella ha aprovat el reglament dels horts en el terme municipal, que inclou per primera vegada la figura dels horts municipals ecològics.

El nou reglament regula dels horts municipals socials, estimula el conreu sostenible en solars urbans privats i es crea un banc de terres. 

El reglament contempla la creació de parcel·les de terreny públic propietat de l'Ajuntament on els veïns i veïnes de la localitat podran cultivar per a l'autoconsum. Cada tres anys eixiran a concurs les parcel·les cultivables per part de la ciutadania, associacions i col·lectius de Xirivella. L'adjudicació es farà d'acord amb criteris de tipus social.

Es podrà conrear qualsevol tipus d'hortalisses, a excepció d'espècies exòtiques o tropicals, apostant per les autòctones i evitant els transgènics. L'estil de conreu haurà de seguir els criteris d'agricultura ecològica per a reduir l'ús de pesticides o plaguicides artificials i fertilitzants químics.

La persona o col·lectiu adjudicatari es comprometrà a mantindre en perfecte estat de neteja i conservació la parcel·la i haurà de disposar dels elements necessaris per a conrear (llavors, eines, etc).

L'Ajuntament, per la seua banda, es compromet a facilitar les boques de reg, amb un consum d'aigua controlat. Una comissió tècnica de seguiment verificarà el correcte funcionament dels horts municipals ecològics.

Foment del conreu en horts privats

El reglament d'horts també contempla accions per a fomentar la implantació d'horts privats. Així, l'Ajuntament podrà facilitar les boques de reg als propietaris dels solars dins del nucli urbà per tal que, de manera provisional, puguen dedicar-lo a l'agricultura.

A més a més, es crearà el Banc de Terres de Xirivella, un instrument que posarà en contacte els propietaris dels horts privats amb gent interessada a conrear ecològica i sostenible. 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Article

L’Ajuntament de Gandia ha procedit al lliurament de la clau que dona accés a les Horts socials municipals. Concretament, 78 parcel·les: 37 darrere de l’ermita Martorell i altres 41 al Grau, al costat de l’edifici Innova

Notícia

Les persones a qui se’ls ha concedit l’autorització per a l’autoconsum d’alguna d’aquestes parcel·les podran utilitzar la superfície de conreu durant tres anys, d'acord amb els objectius del programa d'horts municipals. 

Article

El programa compta amb tres jornades de treball col·laboratiu i un esmorzar a l'horta social 

Butlletí