Vic és pionera en aplicar la salut en la projecció urbanística

Font: Ajuntament de Vic

06/03/2019 - 18:09

S’incorporen indicadors de salut en el nou POUM, que s’ha d’aprovar properament, i es desenvolupa una metodologia que permetrà avaluar com es tradueix en salut cada equipament planejat

La planificació urbanística i el model de ciutat influeixen directament en la salut de les persones. És per això que el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que s’ha d’aprovar properament, fomenta un entorn que facilita la vida saludable. Vic, com a ciutat pionera en aplicar la salut en el planejament urbà, ha acollit la jornada ‘Planejament urbanístic i salut: repte i oportunitat’ a l’Atlàntida, amb més d’un centenar d’assistents.

Vic ha aconseguit plasmar uns indicadors de salut en el planejament urbanístic, i al mateix temps, el desenvolupament d’una metodologia que permetrà avaluar l’impacte en la salut. Unes dades que permetran relacionar l’estat de salut amb l’entorn on vivim.

Per aquest motiu, el nou pla urbanístic promogut per l’Ajuntament de Vic, i que afecta a tota la ciutadania, és pioner en avaluar l’eficàcia de les actuacions proposades a nivell urbà en termes de salut.

En aquest sentit, l’alcaldessa de Vic, Anna Erra, ha destacat que la iniciativa és un pas més en el compromís de la ciutat de Vic amb la millora de la qualitat de vida i per a esdevenir una ciutat a la mesura humana i pensada per a les persones. “Haver de refer el darrer POUM s’ha entomat com una oportunitat per aconseguir una ciutat més saludable i on s’hi pugui viure millor, incorporant-hi la visió de salut de forma transversal”, ha afegit Erra.

El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Damià Calvet, ha remarcat que “tots volem ciutats saludables que tinguin futur. Les decisions que prenem ara o en els pròxims cinc anys en matèria urbanística condicionaran la vida de les properes dues o tres generacions”. Per això, ha posat Vic com a model a seguir, perquè “incorporar el vector salut en el POUM és un exemple de política que posa les persones al centre”.

La diputada delegada de Salut Pública, Laura Martínez, ha detallat que des de la Diputació de Barcelona, fa prop de vuit anys que es treballa en el marc del programa ‘Entorn Urbà i Salut’ per tal de promoure entorns saludables per a la ciutadania. En aquest sentit, ha felicitat el model plantejat a la ciutat de Vic “per l’encert i la valentia d’incorporar la perspectiva de salut en la revisió del planejament urbanístic”, ha reflexionat Martínez.

La coordinadora del Centre d’Estudis Sanitaris i Socials (CESS) de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), Marina Geli, ha plantejat als assistents el repte de reflexionar sobre “com el  planejament urbanístic ha d’acabar esdevenint un element clau per definir les polítiques de salut públiques i, en definitiva, per millorar la salut de les persones”. Per Geli, en aquest context cal aplicar una “visió interdisciplinar i interadministrativa” i entendre que “la salut és l’objectiu però també, i sobretot, és el valor de canvi”.

Vic, ciutat saludable
Les actuacions previstes al POUM de Vic tenen l’objectiu de millorar la salut física, però també la social i ambiental, promovent un estil de vida actiu per tal de prevenir les malalties. Per això es completarà la xarxa de carrils bici, es milloraran les zones per a vianants i s’augmentaran els espais públics de proximitat que faciliten les interaccions humanes, s’augmentaran i integraran les zones verdes, i es milloraran els accessos a l’entorn natural.

L’Ajuntament de Vic, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i la Diputació de Barcelona han elaborat un treball de recerca científica per identificar aquells factors urbanístics que tenen una incidència provada sobre els indicadors de salut. Una mesura que permet analitzar l’impacte i determinar Vic com a ciutat saludable, incorporant els indicadors com a eina de seguiment en el planejament.

Aquests indicadors permetran monitoritzar els resultats i avaluar l’impacte en salut mitjançant els indicadors de seguiment incorporats al POUM. D’aquesta manera es permetrà fer visible la relació entre el planejament urbanístic i la salut.

El projecte pilot del POUM de Vic ha servit per a elaborar una guia amb les principals directrius i indicacions a tenir en compte per incorporar la salut en el planejament urbanístic i en els planejaments municipals, i per la seva avaluació en les fases de redacció i implementació. De fet, des de la Diputació de Barcelona s’està treballant per a donar a conèixer la guia per a la incorporació de la perspectiva de salut al planejament urbanístic a la resta de municipis de la demarcació.

Un projecte amb perspectives de creixement
La relació entre entorn urbà i salut ha estat àmpliament estudiada però, per primera vegada, s’ha incorporat aquesta evidència en el moment del disseny i definició de la ciutat mitjançant el planejament urbanístic.

Per aquest motiu, el POUM de Vic ha despertat l’interès tant a nivell nacional com europeu. En aquest sentit, l’any 2017 es va donar a conèixer en el marc de les Jornades TIC i Salut; i l’any passat es van explicar els primers resultats a la Jornada Entorn Urbà i Salut organitzat per la Diputació de Barcelona.

El projecte va ser escollit per a participar a l’European Public Health Conference a Ljubljana el mes de novembre passat, on es va destacar el gran avenç en traslladar l’evidència científica a un planejament urbanístic.

Un projecte transversal
En la incorporació de la salut en el POUM hi ha diversos actors implicats. A nivell municipal, s’ha comptat amb la participació dels departaments d’Urbanisme, Salut Pública, Medi Ambient, Mobilitat, Esports i Cultura de l’Ajuntament de Vic per recollir els objectius dels diferents plans sectorials i incorporar-los en estratègies conjuntes.

Al llarg del procés de redacció del POUM s’ha aprofundit sobre l’estratègia de ciutat, debatent amb la ciutadania, especialment amb els col·lectius minoritaris, i s’ha comptat amb la col·laboració de les principals entitats cíviques, empresarials i veïnals de la ciutat de Vic.

La UVic-UCC ha format part del projecte com a organisme col·laborador en la recerca de l’evidència científica i la metodologia emprada.

Per altra banda, la Diputació de Barcelona hi col·labora per la seva relació amb el projecte global ‘Entorn Urbà i Salut’ guanyador del premi EPSA l’any 2015.


 

Categories: 

Relacionats

Article

En el marc de la celebració del 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient, l'Ajuntament de Vic va aplegar 550 nens i nenes de 12 escoles de la ciutat que han participat a una edició de 25 anys amb recorreguts amb bicicleta/caminant des dels centres escolars a l’esplanada del riu Gurri.

Notícia
Nou informe de Lancet sobre canvi climàtic i salut

L'any 2023 es van registrar temperatures rècord a tot el món. Sense l'acció climàtica, s'espera que els impactes adversos sobre la salut relacionats amb el clima empitjorin a tot el món, afectant milers de milions de persones.

Butlletí