Unitat de les administracions per mantenir la ZBE a les rondes de Barcelona

Font: AMB

02/06/2022 - 17:44

L’Ajuntament, la Generalitat de Catalunya i l’Àrea Metropolitana de Barcelona han presentat recursos per la sentència del Tribunal Superior de Justícia (TSJC) que anul·la l’ordenança de la zona de baixes emissions de Barcelona (ZBE), actualment vigent. Les tres administracions han refermat en els recursos l’obligació de protegir el dret de la salut de les persones i han destacat que la sentència va en contra de les normatives europees i estatals.

Els recursos ressalten l'obligació de les administracions públiques de protegir el dret de la salut de les persones i el fet que la sentència va en direcció contrària del que marquen les normatives europees i estatals. Paral·lelament, es treballa en l'actualització de l'ordenança municipal amb tots els actors implicats per actualitzar la ZBE Rondes BCN i per complir amb la normativa europea i la Llei de canvi climàtic i transició energètica, que obliga les ciutats de més de 50.000 habitants a tenir activa una zona de baixes emissions (ZBE). Es referma el compromís de l'Ajuntament, la Generalitat i l'AMB d'accelerar el desplegament de la ZBE per reduir la contaminació a les ciutats

L'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) han presentat els respectius recursos de cassació per la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre la zona de baixes emissions de les rondes de Barcelona (ZBE Rondes BCN), que continua plenament vigent.

En els recursos, que han estat acceptats a tràmit, s'emfatitza la priorització del dret de la salut per davant de la mobilitat més contaminant, el compromís amb la ciutadania i l'obligatorietat de disposar d'una ZBE per reduir la contaminació de l'aire i per complir les normatives europees i estatals. S'hi considera, també, que no és desproporcionat aplicar les restriccions a partir de les dades de les dues estacions de la ciutat, ja que les estacions són representatives de la majoria de carrers que tenen la mateixa fisonomia i característiques.

Les tres administracions han refermat en els recursos que la sentència va en direcció contrària del que es diu i s'està fent a tot Europa. El Tribunal de Justícia de la UE ja ha anunciat sancions per incomplir els límits de contaminació i l'Organització Mundial de la Salut (OMS) aposta per reduir els llindars permesos de contaminació.

La presentació d'aquests recursos reforça el compromís de totes les administracions i la necessitat d'accelerar el desplegament de ZBE i diferents mesures per reduir els efectes de la contaminació, que posa en perill la vida de les persones. En aquest sentit, les administracions han acordat seguir treballant per tal de defensar les ZBE davant l'emergència climàtica i per complir amb els objectius marcats tant per la mateixa Unió Europea com pel Govern de l'Estat. La Generalitat, a través del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ha obert fa pocs dies una línia d'ajuts de 6 MEUR per als municipis d'entre 20.000 i 230.000 habitants per dissenyar i implantar ZBE. Els ajuts provenen del fons climàtic, que es nodreix amb la meitat dels ingressos obtinguts amb l'impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica.

La metròpolis de Barcelona: model de referència europeu


Si bé les ZBE són una política àmpliament estesa al conjunt de la UE, la metròpolis de Barcelona ha estat pionera a implantar-ne una. La ZBE Rondes BCN engloba cinc municipis metropolitans (Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i part dels municipis de Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià de Besòs) i ha estat el model de referència per a la implantació de ZBE a la resta d'Espanya.

Els municipis metropolitans i l'AMB han esdevingut les administracions de referència a Catalunya i a l'Estat espanyol en la implementació de ZBE, que abans del 2023 seran obligatòries en municipis de més de 50.000 habitants. L'expertesa metropolitana mostra el camí i el model a seguir. Així, l'organisme metropolità ha editat, juntament amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), una guia per a la implementació de ZBE per a tot Espanya. El desplegament de la ZBE Rondes BCN ha rebut el suport del conjunt d'institucions estatals i europees.

 

Inici del procés d'actualització de l'ordenança municipal de Barcelona de la ZBE


Paral·lelament a la presentació del recurs, l'Ajuntament de Barcelona ja treballa en l'actualització de l'ordenança municipal de la ZBE Rondes BCN. La ciutat ha de tenir activa la zona de baixes emissions, com marca la Llei de canvi climàtic i transició energètica, que obliga les ciutats de més de 50.000 habitants a tenir activa una ZBE.

Es treballarà de nou amb entitats, agents i ciutadania per assegurar-ne la implantació i per millorar-la si fos necessari a través d'un procés de participació. L'objectiu és promoure el debat ciutadà entorn al desplegament i aplicació d'un instrument normatiu, de manera que s'aconsegueixi obtenir un text consensuat i que reculli les necessitats de tothom. Una vegada fet aquest debat participatiu, s'iniciarà el procés per aprovar la nova ordenança actualitzada en cas que sigui necessari amb l'objectiu que sigui una realitat abans que acabi el mandat.

D'aquesta manera, l'Ajuntament de Barcelona preveu continuar actuant i analitzant la possibilitat d'actualitzar la ZBE, alhora que aplica altres mesures a la ciutat i que treballa en un calendari d'evolució més a llarg termini que també lligui la ZBE amb el problema global del canvi climàtic i la transició energètica.Reducció del nombre de vehicles contaminants a l'àmbit de la ZBE Rondes BCN


El desplegament de la ZBE Rondes BCN ha permès reduir més de 600.000 desplaçaments de vehicles més contaminants, cosa que comporta la reducció del nivells de NO2 en l'àmbit d'aquesta ZBE.

Barcelona és la sisena ciutat europea amb més mortalitat a causa de la contaminació de l'aire i s'hi produeixen més de 1.300 morts prematures. La millora de qualitat de l'aire, per tots els canvis ocorreguts a la ciutat, ha permès reduir al voltant de 125 morts anuals (el 0,8 % de totes les morts) respecte als valors del 2017, el 5 % dels nous casos d'asma infantil (110 casos anuals) i l'1 % dels nous casos de càncer de pulmó (15 casos anuals).

La contaminació de l'aire és el principal risc ambiental que perjudica la salut en les grans aglomeracions urbanes, segons l'OMS. Cal destacar que suposa un problema greu de salut per a tota la població, ja que augmenta la mortalitat prematura i escurça l'esperança de vida. La contaminació de l'aire és especialment greu per a la població més vulnerable, principalment infants, gent gran, dones embarassades i persones amb problemes de salut.

Així, l'exposició al NO2 a llarg termini provoca un desenvolupament pulmonar més lent i augmenta el risc en infants de desenvolupar asma, així com l'aparició de malalties respiratòries cròniques i cerebrovasculars en adults, incloent-hi el càncer de pulmó. 


 

Relacionats

Notícia

Les ZBE són àrees on es restringeix l'accés i la circulació dels vehicles més contaminants, segons l'etiqueta o distintiu ambiental de cada vehicle, i també depenent dels fenòmens meteorològics que puguin afectar o empitjorar les condicions de qualitat de l'aire. 

Notícia

Els alcaldes i alcaldesses de l’Arc Metropolità traslladen al Departament d’Acció Climàtica les seves discrepàncies sobre el decret de les Zones de Baixes Emissions

Notícia

La DGT va autoritzar l'ús d'un senyal alternatiu al de les targetes ambientals per a l'accés a una Zona de Baixes Emissions, donant així carta de naturalesa al model de ZBE basat en la reducció de tots els tràfics motoritzats i no només a privilegiar els cotxes elèctrics sobre els de consum fòssil.

Butlletí