Una nova associació empresarial mediterrània per al medi comença a treballar

Meda Enviro Network Association pretén impulsar un model de gestió empresarial sostenible
Font: DMAH.
29/02/2008 - 00:00
El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, ha presidit aquesta setmana l'acte de constitució de MEDA ENVIRO NETWORK ASSOCIATION, una nova entitat formada per empreses i associacions empresarials del sector del medi ambient instal•lades en països mediterranis. El principal objectiu de l'associació és promoure iniciatives i contribuir al desenvolupament econòmic, social i mediambiental de la Regió Mediterrània.

La finalitat de Meda Enviro Network és convertir-se en una associació empresarial no governamental i sense ànim de lucre dirigida a impulsar un model de gestió empresarial més sostenible que l'actual, ser plataforma de col•laboració empresarial i impulsar oportunitats de negoci.

Les associacions i empreses que funden l'entitat són: la Fundació Fòrum Ambiental de Catalunya, l'Associació per a la Promoció, Ecoeficiència i Qualitat a les Empreses (APEQUE) d'Algèria, la Confederation of Egyptian European Business Associations CEEBA,The Jordanian Network for Environmentally Friendly Industries (JNEFI) i Friends of the Environment Society (FOE) de Jordània, l'Association of Lebanese Industrialist (ALI) i CedarEnviroLtd del Líban, Competitive Malta, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, i la Comissió de Medi Ambient de la Cambra de Comerç de Sfax de Tunísia.

L'entitat aspira a agrupar empreses del sector del medi ambient de 22 països de l'arc mediterrani i agruparà també empreses i associacions interessades en incorporar els principis de sostenibilitat, gestió ecoeficient i accions que respectin el medi ambient.

Els fundadors
La representació de Catalunya la protagonitza la Fundació Fòrum Ambiental, una entitat no lucrativa que té com a objectiu crear una plataforma de diàleg i col•laboració entre les empreses, les administracions i la resta de la societat, amb la finalitat d'aconseguir conjuntament un model de desenvolupament més sostenible que l'actual. El patronat de la Fundació Fòrum Ambiental està format per administracions públiques i per empreses privades.

Relacionats

Butlletí