Una enquesta revela que el ciutadà està disposat a ajudar el medi però que no té clar com

29/12/2006 - 00:00
L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha realitzat una enquesta entre 2.500 consumidors de tot l'estat espanyol en la qual s'avalua fins a quin punt coneixen l'impacte que els seus hàbits de vida tenen en el medi. L'OCU ha volgut saber així què estaria disposat a fer el consumidor per a reduir l'impacte de la seva vida quotidiana en el medi; quina energia li agradaria utilitzar en el futur; o a quins hàbits estaria disposat a renunciar per a millorar l'entorn. Els resultats d'aquesta enquesta es publiquen en el número 310 de la revista OCU 'Compra Maestra' corresponent al mes de desembre. Segons l'enquesta, el medi preocupa als consumidors fins al punt de situar-lo en el sisè lloc dels reptes per al futur, després de delinqüència, educació, atur, sanitat i terrorisme. El consumidor estaria disposat a implicar-se més però no aconsegueix valorar les prioritats. Un denominador comú entre els enquestats és el fet que la gran majoria desitja que l'energia del futur sigui verd (solar o eòlica). L'enquesta aporta dades interessants: el 51% dels enquestats declara que no sap què fer per estalviar aigua i el 50% dels consumidors domèstics pensen que encara que es facin esforços des de les llars per a reduir el consum, de res serveix si els agricultors i la indústria no fan o mateix. Finalment, una bona part dels enquestats diuen no estar interessats en les mesures estalviadores de l'aigua, bé perquè pensa que aquestes mesures són cares (38%), perquè redueixen la comoditat (22%) o perquè són complicades (21%). Pel que fa a l'estalvi d'energia a la llar, les prioritats semblen una mica més clares. El 61% dels enquestats ha instal·lat bombetes de baix consum i el 53% compra electrodomèstics energèticament més eficients. D'altra banda, la meitat ha instal·lat finestres de doble vidre o regula la temperatura de la seva llar amb un termostat. Encara que el 34% s'ha plantejat instal·lar en el futur panells solars per a la calefacció, l'energia solar no té molts adeptes (només un 2%). Finalment, encara que el 81% de la gent estigui disposada a consumir menys electricitat per a millorar el medi, un 12% deixa la llum encesa al sortir d'una habitació. Es constata, per altra banda, que els consumidors no s'aprofiten de les ajudes econòmiques de l'Administració per a realitzar reformes que redundin en estalvi d'energia en les llars (només un 6% ha rebut alguna ajuda econòmica). I això perquè el 86% va declarar no conèixer que existien o bé van al·ludir a la dificultat per a conèixer la informació (38%) o a la complexitat dels tràmits (36%), fet que mostra la necessitat de reforçar les campanyes d'informació dirigides als consumidors, segons l'OCU. L'energia del futur, solar o eòlica Preguntats per quina font d'energia seria la millor per a produir electricitat, la gran majoria (un 93%) es va decantar per la solar i més del 80% per l'eòlica. El 71% es va mostrar en contra de l'energia nuclear: no els agradaria que en el futur l'electricitat procedís d'aquesta font; si bé, segons el parer de la OCU, resulta sorprenent que un 28% de persones relacionin, de forma completament errònia, l'energia nuclear amb l'emissió de CO2. Ús del cotxe particular El 90% dels enquestats tenen cotxe i el fan servir perquè 'van més ràpid i és més còmode' que qualsevol altre mitjà de transport. El transport públic guanyaria adeptes si millorés la freqüència de pas d'autobusos i trens (63%), millorés la puntualitat i comoditat (58%) i si fos més barat (54%).

Relacionats

Butlletí