Una campanya sintetitza deu recomanacions per a un turisme sostenible

08/01/2006 - 00:00
Aquesta iniciativa neix impulsada pel ministeri de Medi ambient, la Fundació Biodiversitat i Iberia i té per objecte la sensibilització i la conscienciació dels ciutadans, tot promovent conductes responsables i bones pràctiques ambientals durant les vacances d'estiu. Iberia ha col·locat un fullet divulgatiu en les butxaques dels seients dels avions durant el període estival de 2006. La publicació conté un decàleg sobre turisme sostenible amb consells pretesament pràctics, però en els quals es troba a faltar més incisió i recursos per ampliar informació. Les "Deu recomanacions per a un turisme sostenible" són, d'acord amb la campanya, deu consells força obvis però que, amb tot, paga la pena recordar:
1- Al planificar el viatge, esculli els proveïdors que li ofereixin garanties de qualitat i de respecte als drets humans i al medi. 2- Utilitzi els recursos naturals, com l'aigua i l'energia, amb moderació. Recordi que són béns escassos. 3- Tracti de minimitzar la generació de residus. Són una font de contaminació. 4- Quan hagi de desfer-se d'un residu, faci'l de la manera més neta que li faciliti el seu lloc de destinació. 5- En un espai natural procuri que l'única petjada que deixi enrere sigui la del seu calçat. 6- Si visita ecosistemes sensibles, com esculls de coral o selves, informi's de com fer-ho per a causar el menor impacte possible i no degradar-los. 7- Al comprar regals i records busqui productes que siguin expressió de la cultura local. Afavorirà l'economia dels pobles que li acullen i la diversitat cultural. 8- No adquireixi flora i fauna protegida pel conveni de Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres (CITIS), ni productes derivats d'aquestes espècies. És un delicte i contribuïx a la seva extinció. 9- En la seva destinació gaudeixi coneixent la cultura, costums, gastronomia i tradicions de les poblacions locals. Respecti-les i acosti's a elles, tenen molt que contar-li. 10- Tracti de contribuir amb la seva presència al desenvolupament d'un turisme responsable i sostenible, construint amb el seu viatge un planeta més saludable i solidari. Seguint aquestes deu recomanacions el turista contribuirà a conservar la riquesa biològica de la Terra i a millorar les oportunitats de desenvolupament de moltes persones.

Relacionats

Butlletí