Un projecte europeu destinarà 2,5 M€ per a protegir les vernedes

Font: Ecodiari

11/06/2018 - 11:28

El bosc de ribera s'ha degradat al llarg de la història i es considera una zona d'especial protecció per la Unió Europea. Catalunya rebrà una subvenció de 2,5 milions d'euros de la Unió Europea per protegir els seus boscos de vernedes. En concret, el projecte Life Alnus actuarà a les conques de l’Alt Ter -Osona i Garrotxa-, del Besòs –Vallès Oriental-, i Alt Segre –Cerdanya-.

Verneda a la ribera del Ter a les Masies de Voltregà, que acull una important colònia d'ardeids Foto: ACN

Les vernedes són els boscos de ribera per excel·lència i, en els darrers anys, han patit una important regressió a Catalunya, segons ha detallat el coordinador del projecte i investigador del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), Jordi Camprodon. Segons l'investigador, els boscos de vernedes "minimitzen les inundacions, filtren la contaminació difusa i són hàbitats estratègics per a la conservació de diverses espècies".

Les actuacions previstes se centraran en la conservació, la restauració dels boscos allà on hagin desaparegut o estiguin molt degradats, així com també en la millora de la governança de les riberes amb la implicació de diferents administracions, institucions i entitats. El projecte, que va arrencar el juliol de 2017, té una durada de quatre anys i està previst que a finals del 2018 comenci l'execució dels treballs.

Les vernedes són els principals boscos de ribera de la Mediterrània i tenen diverses funcions ecològiques associades als rius, com ara la regulació de les inundacions, la protecció dels marges fluvials de l'erosió, la filtració de la contaminació difusa cap als rius o són hàbitats estratègics per a la conservació de la biodiversitat. Alhora, són un dels principals espais de lleure. Per tot plegat, la Unió Europea considera les vernedes un hàbitat d'especial protecció davant de l'estat en què es troben a la regió mediterrània. Segons la Comissió Europea, les vernedes tenen un estat de conservació de "desfavorable-inadequat". 

Investigadores al riu Congost a Granollers preparant els mostreigs d'hàbitat, macroinvertebrats i peixos en el marc del projecte LifeAlnus

Per frenar aquesta regressió i millorar-ne la conservació, Catalunya lidera un projecte europeu per protegir els boscos de vernedes als cursos alts dels rius. Es tracta del projecte Life Alnus, que té un pressupost de 2,5 MEUR, el 75% del qual està finançat amb fons europeus. Els àmbits d'actuació del projecte són les conques del Besòs, l'Alt Ter i l'Alt Segre. De fet, tal com ha relatat el coordinador del projecte, Jordi Camprodon, Catalunya "és un dels països de tota l'àrea Mediterrània que té més vernedes" –es calcula un 14%- i, per tant, "els catalans tenim una responsabilitat molt important en la preservació d'aquest hàbitat a escala europea". 

L'objectiu del projecte, per tant, és invertir la regressió i la degradació d'aquest hàbitat de ribera mitjançant accions de conservació, restauració i governança. Un dels objectius és millorar la cobertura legal d'aquest hàbitat a Catalunya i, per això, s'incorporaran nous nuclis de vernedes dins de la Xarxa Natura 2000. 

El projecte també cerca restaurar el bosc de ribera allà on ha desaparegut o està degradat. Les accions de restauració es realitzaran per aconseguir el màxim impacte amb el mínim cost i, per tant, es deixarà que l'hàbitat es reorganitzi per si sol mitjançant actuacions com l'increment dels cabals o l'eliminació de barreres físiques. Tal com han detallat els socis del projecte, només on faci falta es procedirà a la restauració activa de la vegetació amb la plantació d'espècies autòctones i retirant les espècies exòtiques invasores. 

Verneda a la ribera del Ter a les Masies de Voltregà, que acull una important colònia d'ardeids Foto: ACN

A través del Life Alnus també es pretén millorar la governança de les riberes implicant les diferents administracions, institucions i sectors implicats en la gestió i l'ús social dels rius. Per aconseguir-ho, s'organitzaran diferents reunions sectorials, visites sobre el terreny, aules de debat, jornades de transferència i activitats d'educació ambiental. De fet, en els primers mesos del projecte ja s'han fet passos en aquest sentit i s'han aconseguit acords de custòdia amb propietaris de terrenys en zones de ribera, així com també amb Ajuntaments, titulars d'explotacions ramaderes, d'empreses extractives i del sector hidroelèctric. 

El Life Alnus és un projecte Life Nature&Biodiversity de la Unió Europea que té una durada de quatre anys –fins el juny de 2021-. Els socis del projecte són el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya; l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA); la Fundació Universitària Balmes –a través del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis-; l'Ajuntament de Granollers; la Fundació Catalunya La Pedrera; i l'empresa MN Consultors en Ciències de la Conservació.


 

Relacionats

Entrevista

És sens dubte una de les veus més rellevant de la crisi actual. Fernando Valladares, Doctor en Ciències Biològiques per la Universitat Complutense de Madrid, ha passat en unes setmanes a ser la veu més referenciada per fer arribar a la ciutadania, encara en shock per la pandèmia de COVID-19, la importància d ‘aturar la crisi ambiental i restablir l’equilibri de la natura per mantenir la nostra salut. Valladares té un discurs clar sobre la causa primordial d’aquesta crisi sanitaria, que no és una altra que la crisi global, i, sense alarmismes, ens indica que el que cal fer per protegir-nos és “deixar que la natura faci la seva feina”.

Reportatge

L’evidència disponible indica que la infraestructura verda urbana (els parcs urbans, els arbres dels carrers, les cobertes i els murs verds, etc.) pot contribuir de manera molt modesta a compensar les emissions de carboni, a reduir l’estrès per la calor i a disminuir la contaminació atmosfèrica de la ciutat. Si volem actuar sobre aquests problemes, hem de treballar sobre les fonts de pol·lució, perquè les mesures compensatòries basades en la natura no són, ni de lluny, suficients. Les estratègies d’infraestructura verda urbana tenen un paper complementari, i no alternatiu, a les polítiques de reducció de la contaminació.

Opinió

Una gran pressió ambiental amenaça la vida dels milers d’ espècies que conformen la biodiversitat marina mediterrània, una de les més riques del món i la de les praderies de posidònia, un dels ecosistemes que més refugi ofereix a la vida marina com s’explica el documental Salvemos el Mediterráneo, que ha dirigit el biòleg i fotògraf submarí Manu San Félix.

Butlletí