Un portal reuneix les dades i els estudis més actualitzats de les poblacions d'ocells a Catalunya

25/12/2007 - 00:00
El Departament de Medi Ambient i Habitatge i l'Institut Català d'Ornitologia (ICO) han posat en funcionament el Servidor d'Informació Ornitològica de Catalunya (SIOC), el portal de difusió de la informació recollida pels diferents projectes de seguiment desenvolupats per l'ICO en conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge. Amb aquesta iniciativa es vol facilitar, tant als ornitòlegs i col·laboradors dels diferents projectes com al públic en general, l'accés a la informació referent als ocells de Catalunya i, en especial, a aquella que deriva dels projectes de seguiment que es duen a terme. Tota la informació continguda en aquest servidor es detalla per espècie o bé per localitats (estacions i indrets on se situen els punts de seguiment). Es pot trobar informació sobre totes les espècies d'ocells que han estat citades algun cop a Catalunya. La informació del SIOC agrupada espècie per espècie se subdivideix en dos grans blocs temàtics. El primer bloc informatiu mostra dades d'interès general sobre cada espècie, fa un breu sumari de l'estatus actual de cada espècie a Catalunya, i ofereix informació taxonòmica i el llistat de les subespècies citades a Catalunya. També aporta informació sobre quines espècies cal homologar, dades poblacionals i l'estat de conservació en l'àmbit de Catalunya i Europa, a més de la legislació aplicable a cada espècie. El segon bloc detalla la informació obtinguda pels projectes de seguiment. Actualment, hi ha dades de l'Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002, del Programa de seguiment d'ocells comuns de Catalunya (SOCC), dels projectes SYLVIA i MIGRACIÓ, i també de l'Oficina Catalana d'Anellament (OCA). Els ocells formen el grup de vertebrats més nombrós. Actualment, hi ha més de 400 espècies d'ocells a Catalunya, i en l'esborrany del catàleg d'espècies, 19 es consideren en perill d'extinció. Els programes de seguiment dels ocells han permès obtenir informació acurada sobre l'estat de conservació de cada espècie i la seva distribució a Catalunya. Aquesta informació és de gran utilitat en la planificació i gestió del territori. Els projectes de seguiment d'ocells a Catalunya El projecte SOCC permet conèixer les tendències temporals dels ocells reproductors i hivernants a Catalunya. Les dades obtingudes per aquest projecte indiquen que el colom domèstic és l'espècie que ha experimentat un major augment durant el període 2002-2006, mentre que espècies com la xixella o la terrerola vulgar han patit decreixements del 23% i el 28% de mitjana. El programa SYLVIA utilitza una xarxa d'estacions d'anellament per obtenir informació a llarg termini dels paràmetres demogràfics i de les tendències poblacionals de les poblacions d'ocells terrestres de Catalunya. Les dades d'anellament obtingudes pel projecte SYLVIA permeten obtenir índexs indirectes de productivitat (nombre de joves produïts cada primavera). A diferència dels índexs poblacionals, aquests estan més influenciats pels canvis ambientals i permeten, per tant, avaluar aspectes bioindicatius complementaris. El projecte MIGRACIÓ utilitza la informació que recullen diverses estacions d'anellament al llarg dels passos migratoris per tal de delimitar els patrons fenològics i estudiar les necessitats ecològiques de les espècies d'ocells que migren a través de Catalunya. És un projecte centrat especialment en l'estudi dels passeriformes, amb més de 160 espècies, un dels grups d'ocells més ben representat a Catalunya, però del qual estem més mancats d'informació. L'Oficina Catalana d'Anellament coordina l'activitat de prop de 200 anelladors, desenvolupa diversos projectes de seguiment de la migració i s'encarrega de mantenir el contacte i l'intercanvi d'informació amb la resta de centrals anelladores. L'OCA gestiona un dels bancs de dades més importants del país. Des de 1975, la pràctica de l'anellament a Catalunya ha generat prop de 900.000 anellaments, desenes de milers de recaptures i més de 10.000 recuperacions. L'Oficina Catalana d'Anellament és una de les més actives d'Europa i una de les més importants de la conca Mediterrània. Actualment s'està realitzant l'Atles dels ocells de Catalunya a l'hivern 2006-2009, un important complement de tota la informació ja recollida en l'Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002, i que també compta amb el suport del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya. Els ocells com a bioindicadors És difícil desenvolupar projectes de seguiment a gran escala per a tots els components de la biodiversitat de Catalunya. Només aquells grups de plantes o animals que resulten més fàcils d'estudiar són susceptibles de disposar de seguiments a llarg termini i d'ampli abast territorial. Els ocells són, possiblement, un del millors exemples, i per això en molts països es desenvolupen projectes de seguiment d'ocells. Els ocells tenen el gran avantatge de ser fàcils d'identificar i de tenir una classificació força ben definida, a la vegada que es disposa d'un notable bagatge científic sobre les seves necessitats ambientals. A més, els ocells tendeixen a estar a la part alta de les cadenes tròfiques, i són, doncs, especialment sensibles a les alteracions de qualsevol esglaó inferior. Tant és així que, per ara, l'únic indicador adoptat formalment per la Unió Europea basat en seguiments biològics és el Farmland Bird Index (indicador d'ocells agrícoles). Diversos estudis demostren que aquest i altres indicadors de biodiversitat desenvolupats a partir del seguiment d'ocells són una eficaç eina d'avaluació de l'estat de conservació dels ecosistemes. > Gràfica de poblacions d'ocells comuns

Relacionats

Butlletí