Un pla per enfortir les entitats ambientals de Catalunya

Ambientòleg, X3 Estudis Ambientals

04/04/2011
A Catalunya hi ha unes 350 entitats sense ànim de lucre que treballen activament per conservar i millorar l'entorn. Són les anomenades entitats ambientals: associacions, fundacions o federacions que entre totes conformen el tercer sector ambiental (TSA) de Catalunya. Aquestes entitats pretenen que les polítiques públiques prioritzin les qüestions ambientals (escalfament global, mobilitat, biodiversitat, residus, ús de recursos naturals, etc.) i també que la ciutadania en prengui consciència i s'hi impliqui.

Durant aquests darrers anys, la Generalitat de Catalunya ha dut a terme diverses accions de suport a les entitats ambientals catalanes. El Departament de Territori i Sostenibilitat (DTS) del nou govern de Catalunya pren el relleu de l'anterior Departament de Medi Ambient i Habitatge, amb l'impuls del Pla de suport al tercer sector ambiental de Catalunya (2011-2014).

Per això, aquest 31 de març el DTS ha organitzat la sessió d'inici del procés participatiu per elaborar aquest pla. L'acte va tenir lloc a la seu de la secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat i va comptar amb la participació d'una setantena de representants d'entitats del TSA de Catalunya.

Un sector heterogeni
En aquest acte s'han presentat els resultats de l'estudi "Diagnosi del tercer sector ambiental de Catalunya", elaborat durant l'any 2010 per conèixer l'estat del sector i aportar propostes de futur. L'estudi mostra que el TSA a Catalunya és força heterogeni, tan pel que fa a tipologia d'entitats (n'hi ha de conservacionistes, de custòdia, de naturalistes, d'ecologistes, d'educació i sensibilització ambiental, de científiques i de recerca, de defensa i de reivindicatives, entre d'altres) com pel que fa a la seva mida i capacitat d'actuació. El document de diagnosi, elaborat pel gabinet CERES, destaca que aquesta diversitat és un factor positiu que dóna riquesa al sector i una elevada capacitat d'actuació.

Les autores de l'estudi, Mercè Chiapella i Anna Conesa, van valorar positivament la gran capacitat del TSA de Catalunya per mobilitzar el voluntariat, i la creixent sensibilitat de la ciutadania catalana pels assumptes ambientals. En el cantó negatiu, però, les autores van esmentar la manca de recursos econòmics i la dèbil rellevància mediàtica del sector, especialment en comparació amb les entitats que es dediquen a finalitats cívico-socials (l'anomenat tercer sector social). Altres debilitats del sector són la petita mida (en nombre de socis, però també en recursos humans i econòmics) de moltes de les entitats i la seva dependència de lideratges personals. També és un símptoma preocupant la manca de relleu generacional.

L'estudi conclou que cal apostar fort pel TSA des de l'Administració, per la qual cosa la Generalitat de Catalunya hauria d'oferir eines a les entitats perquè millorin el seu funcionament i la tasca que duen a terme.

El govern aposta per les entitats ambientals
El secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot, i la directora general de Polítiques Ambientals, Marta Subirà, van fer palès que el DTS assumia els reptes plantejats en l'estudi. Per això van reiterar el seu compromís per promoure, enfortir i consolidar el TSA com un actor social actiu en la identificació i solució dels problemes ambientals.

Josep Enric Llebot va destacar el paper del TSA com un element de cohesió i inclusió social en el territori, i com un sector que, gràcies sobretot al paper del voluntariat, propugna valors socials positius. Va ser significativa la presència a l'acte de la directora general d'Acció Cívica i Comunitària del Departament de Benestar Social i Família, que va aprofitar per destacar els valors del voluntariat i l'associacionisme.

Marta Subirà va definir el Pla de suport al TSA de Catalunya 2011-2014 com una eina per establir reptes compartits entre el TSA i el Departament, i per definir un seguit de línies d'actuació, mesures i accions per assolir-los. Aquest pla s'elaborarà de forma participativa amb el suport de les entitats del sector. De fet, el mateix dia que va tenir lloc la sessió inicial del procés, es va constituir la Comissió de seguiment del procés de participació del Pla. Formen part d'aquesta comissió representants de les entitats del TSA i d'altres actors implicats (ens locals, universitats, i entitats empresarials i financeres).

Durant el mes de maig, s'organitzaran dues sessions de debat dirigides especialment a les entitats ambientals de Catalunya. A cada sessió es debatran les mesures associades a determinades línies d'actuació. També s'habilitarà un espai web per facilitar la participació ciutadana durant el procés d'elaboració del Pla i un cop aprovat. En les fases establertes per presentar propostes per incorporar al Pla, s'habilitarà un formulari en línia.

Un sector en moviment
Durant el torn de paraula, es va presentar l'Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya, com un espai de trobada de les entitats ambientals de Catalunya que aplega en aquests moments 35 entitats del sector. L'Obrador vol esdevenir un interlocutor vàlid del TSA davant el Govern de Catalunya i les entitats i organismes públics i privats de l'estat espanyol. Manel Cunill, coordinador de l'Obrador, va aprofitar per presentar la Convenció del TSA de Catalunya, que tindrà lloc el proper 6 de maig, i que tractarà les estratègies de les aliances dins del tercer sector, l'experiència del sector social, i els reptes de futur del TSA de Catalunya.

 

Relacionats

Butlletí