Un corredor verd i ciclista unirà el Parc de Collserola i l'avinguda Diagonal

26/01/2022 - 10:45

La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona, presidida pel director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, ha aprovat aquest 24 de gener una modificació del planejament del sector afectat pel soterrament de les línies de FECSA d’Esplugues de Llobregat, a Finestrelles. En concret, es millora l’ordenació prevista per incrementar les zones verdes i crear un corredor entre el carril bici de l’avinguda Diagonal i el Parc de Collserola. També s’agrupen les parcel·les municipals per facilitar el desenvolupament de la zona, es reintrodueix l’ús hoteler i es permeten explícitament tots els usos relacionats amb els equipaments.

L’àmbit se situa al nord-est d’Esplugues, al sector de Finestrelles, i el composen dues grans peces de sòl, separades entre sí pel carrer d’Ahrensburg.

La modificació aprovada canvia les condicions d’ordenació que es preveien per possibilitar la connexió de les dues peces de sòl mitjançant una gran plaça cívica, creant així un pas entre el Parc de Collserola, al nord de l’àmbit, i el carril bici de l’avinguda Diagonal, al sud de l’àmbit. En conjunt, les zones lliures s’incrementen més de 900 m2.

També es proposa agrupar les parcel·les públiques i privades de manera diferent, per oferir diverses possibilitats constructives i facilitar així el desenvolupament de tota la zona. A la peça situada al sud del carrer d’Ahrensburg es manté l’ordenació prevista, amb dues torres d’arquitectura similar.

Pel que fa als usos, el planejament de 2004, i la modificació que se’n va fer el 2010, preveien l’hoteler, però es va eliminar en un altre canvi impulsat el 2014 i ara es torna a recuperar. En conjunt, el sostre hoteler podrà ser, com a màxim, de 34.120 m2, i el terciari, de 47.119 m2. Pel que fa a l’equipament públic que es preveu construir, s’amplien els seus usos a tots els que admet el planejament.

La urbanització de tota aquesta zona, resultant del soterrament de les línies de FECSA, es complementava amb una sèrie d’obres exteriors al sector. Algunes ja han estat executades i altres no es preveuen necessàries, per això la modificació de planejament aprovada avui també actualitza aquestes obres exteriors. Així, s’elimina l’obligació de construir el passeig de vianants al sud de la Diagonal; el pas soterrat del carril bici que comunica la Diagonal amb el sector Finestrelles ja està executat; es remodela l’àmbit de la plaça Josep Català, l’avinguda Països Catalans, i es modifica la urbanització del carrer Sant Mateu.


 

Relacionats

Notícia

Arrenca el procés participatiu, obert a tota la ciutadania, per a l’elaboració de l’Agenda Estratègica del Pirineu amb horitzó 2030. L’Agenda, impulsada per la Vicepresidència del Govern, serà el full de ruta per orientar el desenvolupament de les comarques de l’Alt Pirineu i Aran, Solsonès, Berguedà i Ripollès, prioritzant la dinamització econòmica, la sostenibilitat i l’arrelament de la ciutadania.

Opinió

El Vallès és una realitat ambiental, territorial i orgànica que no entén de divisions i segregacions administratives. Té una singularitat poc comuna. No és cap pati del darrere.

Notícia

Aquest procés té l'objectiu de consensuar amb la ciutadania quins seran els criteris que han de regir el desenvolupament urbanístic dels barris en el propers 20 anys. 

Butlletí