Un Consorci urbanístic desenvoluparà l’ARE la Façana de Sant Vicenç dels Horts

El nou barri acollirà més de 2.000 habitatges potencials, la meitat dels quals seran amb diferents règims protegits
Font: Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
23/06/2010 - 00:00

L'Institut Català del Sòl, INCASÒL, l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i la Mancomunitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona han constituït un Consorci urbanístic per promoure el nou sector residencial la Façana, al Baix Llobregat.

El nou barri tindrà una superfície total de 38 hectàrees, de les quals més de 9 es destinaran a sòl industrial. Es podran construir més de 2.000 habitatges, la meitat dels quals seran amb diferents règims protegits. El nou sector combinarà els usos residencials amb els comercials i d'equipament. Aquest ARE inclou 5 hectàrees més emplaçades a altres zones de la ciutat.

El Consorci urbanístic opera com a administració actuant per dur a terme el desenvolupament i execució del nou sector i està integrat al 50% per INCASÒL, el 25% per l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i el 25% restant per la Mancomunitat de municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Les funcions del Consorci són coordinar les actuacions dels ens consorciats; redactar i executar els instruments de gestió i els projectes d'urbanització i d'infraestructures necessaris per al desenvolupament de l'actuació; establir els criteris i els mecanismes de finançament, i totes aquelles funcions pròpies de la seva condició d'administració actuant del sector.

La Façana. Un creixement urbà que connectarà la ciutat amb el Parc Agrari
L'Àrea residencial estratègica la Façana està situada a l'est del terme municipal, entre el nucli residencial ja consolidat i el límit del Parc Agrari.

El projecte que duran a terme INCASÒL, l'Ajuntament i la Mancomunitat crearà una nova façana continua que mira al Parc Agrari del Baix Llobregat i completarà l'entramat urbà.

La BV-2002 serà una gran avinguda
Segons el consistori, a més del creixement residencial, que permetrà la construcció de més de 1.000 habitatges assequibles, el desenvolupament d'aquest sector permetrà reordenar la mobilitat de tot el municipi permetent el trasllat de la carretera de Sant Boi mitjançant la construcció d'una variant, reconvertint la carretera actual BV-2002 en una gran avinguda urbana i aportant sòl per a equipaments esportius, administratius, socioculturals i escolars.

 

La Façana es convertirà en un nou espai urbà del municipi, per això es distribuiran els diferents equipaments al llarg de tot l'àmbit, generant un espai on les empreses puguin també aprofitar la bona ubicació dels terrenys dins l'Àrea Metropolitana.

Les Àrees residencials estratègiques
Les ARE seran sectors que s'urbanitzaran en diversos municipis de Catalunya, en zones ben comunicades, dotats dels serveis necessaris, amb una qualitat urbanística garantida i on la meitat, com a mínim, dels seus habitatges seran de protecció. Per tal de fer més àgil el procés de tramitació, el Decret Llei de mesures urgents en matèria urbanística, aprovat el mes d'octubre de 2007, determina que el seu desenvolupament es faci mitjançant Plans Directors Urbanístics, promoguts pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, prèvia consulta als ajuntaments del document d'objectius i propòsits generals.

A més de donar resposta a les necessitats de sòl per a habitatge a un preu assequible, les ARE volen assegurar una elevada qualitat urbanística i garantiran a la seva població la disposició dels equipaments necessaris.

 

Relacionats

Article
El Pla preveu destinar prop de 2 milions d'euros a transformar la ciutat

A partir del 2022 s’iniciaran les obres per adequar diverses vies per promoure la mobilitat sostenible i la transició energètica

Els Serveis Municipals de l’Ajuntament ja han engegat les tasques necessàries per tirar en davant totes les actuacions, que seran finançades per l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Notícia

L'escola Sant Josep i el Centre Socioeducatiu Mare de Déu del Rocío s’instal·laran els panlles fotovoltaics per alimentar el consum elèctric i, si tenen excedents de producció, aquesta energia es derivarà a altres edificis com el Molí dels Frares o el Poliesportiu Sant Josep.

Notícia

Totes les regidores i regidors han rebut una formació sobre aquesta iniciativa de les Nacions Unides, que pretén promoure polítiques públiques que vetllin per la pau, la sostenibilitat i la preservació del medi ambient

Butlletí