Tota la informació sobre el canvi climàtic a un nou portal

Redacció

28/06/2010

El Departament de Medi Ambient i Habitatge, a través de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, ha creat un nou portal que vol ser l'espai de referència formativa, divulgativa i informativa en matèria de canvi climàtic a Catalunya.

Els  continguts als que s'hi pot accedir estan estructurats en diferents nivells d'aprofundiment. En primer lloc, trobaran respostes totes aquelles persones que es pregunten: què és exactament el canvi climàtic? A que fan referència termes com diòxid de carboni, desforestació, comerç internacional de drets d'emissió.. o aquells que volen conèixer de primera ma quines són aquelles evidències que està havent un canvi en el clima.

A més, la nova web també serà un lloc de referència per aquells que volen tenir dades de les emissions de gasós d'efecte hivernacle a escala mundial, o bé anar més enllà i conèixer en profunditat les polítiques internacionals, europees o nacionals que ja estan en marxa per fer front a l'escalfament global i els primers estudis d'adaptació dels seus efectes a les àrees més vulnerables de Catalunya.

Però el portal no es queda en la pura informació, sinó que ofereix recursos per implicar-se en la mitigació. Ho fa amb una sèrie de consells, bones pràctiques, i eines per calcular les emissions pròpies o de la nostra empresa. En aquest sentit destaca l'accés a la calculadora que dins la Guia pràctica per al càlcul d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle ha elaborat la pròpia Oficina Catalana del Canvi Climàtic i que permet estimar quines són les emissions associades al consum d'energia, tant en instal·lacions fixes con en transport.

També s'ofereix al portal una base de recursos pedagògics i publicacions per treballar aquest àmbit. I una agenda d'activitats i notícies relacionades amb el canvi climàtic., així com informació sobre les campanyes de sensibilització, comunicació, actes i publicacions orientades a reduir emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.

Cal destacar que el visitant pot accedir també a la normativa i legislació vigent del DMAiH així com a tota la informació referida a l'aplicació a Catalunya del regim europeu de comerç de drets d'emissió: la definició, regulació, procediment per al tràmit d'autorització, guies pràctiques per al seguiment, resolució d'autorització d'emissions i resultat del seguiment d'emissions

AdjuntMida
Image icon web_cc.jpg97.51 KB

Relacionats

Butlletí